Avondcolleges over ‘ontspannen samenleven’

De Stichting voor Christelijke Filosofie en het Jan Luyken Instituut van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) organiseren samen een serie avondcolleges rond het thema ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’. De colleges vinden plaats op 3 en 24 april, 22 mei en 5 juni 2024 tussen 19.30 en 21.30 uur aan de Plompetorengracht 3 in Utrecht.

Tijdens de avondcolleges staat het ideaal van ‘ontspannen samenleven’ centraal, vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Docent is dr. Robert van Putten, lector Bezieling & Professionaliteit aan de CHE. Zijn vertrekpunt is dat de druk van de prestatiemaatschappij een existentieel vraagstuk is. Dat vraagt om herbronning van onze beelden over mens-zijn, het goede leven en de plek van werk. Net als een fundamenteel andere kijk op – en omgang met – rust, ritme en werktijd.

Deze collegereeks probeert dr. Van Putten het gesprek daarover te starten, vanuit bronnen uit religie, filosofie en kunst. De avonden zijn bedoeld voor (young) professionals die verlangen naar verdieping en bestaansverheldering.

Het programma:

  • Avond 1: De overspannen samenleving: de meritocratie als existentieel probleem
  • Avond 2: Rust als het goede leven: lessen van Josef Pieper
  • Avond 3: Heilige ritmes: Abraham Joshua Heschel over de sabbat
  • Avond 4 De tijd ont-managen: een andere benadering van werktijd

Praktische informatie

Locatie: Plompetorengracht 3, Utrecht.
Entreegeld: €95 voor 4 avonden, inclusief lesmateriaal
Data: 3 april, 24 april, 22 mei en 5 juni 2024
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Klik hier om meer te lezen over deze collegeserie.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Klik hier om je aan te melden. Dat kan tot en met 20 maart 2024.