In september zijn we gestart met een boekenclub over het thema ‘Nietzsche en nihilisme’ (en je kunt nog aanhaken!) Dit raakt aan één van de onderwerpen die bij De Grote Vragen centraal staat: zingeving. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk, een zinvol leven, of is alles zinloos? Kunnen wij nog wel morele of spirituele houvast vinden, na Nietzsche, na de ‘dood’ van God? Over zulke vragen gaan we met elkaar in gesprek, aan de hand van het boek Het Europese nihilisme: Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren, geschreven door de filosoof Paul van Tongeren.

We ontmoeten elkaar op vijf avonden, in Amsterdam:

– Woensdagavond 29 september
– Dinsdagavond 12 oktober
– Dinsdagavond 26 oktober
– Dinsdagavond 9 november
– Dinsdagavond 23 november

De boekenclub wordt georganiseerd door Boris Pinksterboer & Mark Shaw. Boris heeft filosofie en psychologie gestudeerd en Mark heeft net zijn opleiding theologie afgerond.

Wil je er bij zijn? Meld je voor 29 september aan via onderstaand aanmeldformulier!