• Hoe geef je het leven zin bij psychisch lijden?

    Annelies van Pelt

    Kinder- en jeugdpsychiater komt ze vaak tegen: jongeren die worstelen met het leven. Die het leven niet (goed) meer zien zitten. De vraag is dan steeds: wat kun je doen om deze jongeren weer zicht te geven op een zinvol leven? Volgens haar gaat het om: jezelf en de ander leren accepteren. Inclusief barsten en gebrokenheid.