De waarde van een goed gesprek

In onze cultuur is veel aandacht voor het ‘hoe’: hoe kom ik waar ik wil zijn? Hoe bereik ik wat ik wil bereiken? Veel minder aandacht is er voor de minstens even belangrijke vragen van het ’waarom’ en ‘waartoe’: waarom doe ik wat ik doe? Waar kom ik mijn bed voor uit? Waar werk ik met mijn studie en leven naartoe?

Steeds meer jongeren in Nederland groeien op zonder dat zij een antwoord op deze vragen van huis uit mee krijgen. Ze kregen vooral mee: volg je hart, vind je eigen weg. Hoewel die vrijheid iets moois heeft en door veel jongeren wordt gewaardeerd, geeft de overmaat aan vrijheid velen ook een gevoel van richtingloosheid en zinloosheid.

Het gesprek over het waartoe van het leven is vanzelfsprekend van groot belang voor onze samenleving – het bepaalt uiteindelijk de hele inrichting van ons samenleven en de toekomst. Het is eveneens van groot belang voor het welzijn. Het hebben van een idee over het waartoe, een meaning of life, blijkt van significante invloed op weerbaarheid en mentaal welzijn van jongvolwassenen.

Nu jij!

Wat denk jij? Reageer hieronder!