Geschreven door Redactie / 

28 februari 2018 / 

Bijna 50 procent jongeren zou voor abortus kiezen

Ruim 47 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar zou een abortus laten uitvoeren bij een ongewenste zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl en het Bonaventuracollege in Leiden. Het onderzoek werd uitgevoerd door zeven havoleerlingen van de school; zij bevraagden ruim duizend medescholieren. Opvallend is dat gymnasium-leerlingen (54%) in vergelijking met andere opleidingsniveaus sneller abortus zouden laten plegen.

Volgens kindercoach Daniëlle van den Burg neigen jongeren snel naar abortus, omdat ze de impact van die ingreep niet begrijpen. “Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich nog niet genoeg inleven in die situatie. Bovendien zijn hun hersenen nog niet voldoende gerijpt om de gevolgen te overzien.” Uit het onderzoek bleek overigens geen verschil tussen hoe jongens en meisjes denken over een eventuele ongeplande zwangerschap. Jongens en meisjes zouden in zo’n situatie even vaak kiezen voor een abortus. Als alternatief voor abortus, zou 39% van de ondervraagden ervoor kiezen om het kind te houden. Minder populair zijn de opties om het kind te laten adopteren (7%) of te laten opnemen in een pleeggezin (7%).

Hoewel zo’n 50% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar abortus zou laten plegen bij een ongewenste zwangerschap, wil pakweg 80% van deze groep later wel graag één of meer kinderen.

17-jarigen kiezen het snelst voor abortus

Vooral jongeren van 17 jaar (54%) neigen naar een abortus wanneer zijzelf of hun vriendin ongewenst zwanger zou zijn. Bij jongeren van 18 jaar neemt dit percentage af (43%), maar ook de jongere scholieren kiezen minder vaak voor een abortus. Bij de 14-jarigen loopt dit al terug naar 39% en bij de 13- en 12-jarigen zou respectievelijk 28% en 25% van de jongeren kiezen voor een abortus. Jongeren van 12 tot en met 14 kiezen er sneller voor om het kind te houden (51%). Ondanks het percentage dat aan abortus denkt bij een ongewenste zwangerschap, wil bijna 80% van de ondervraagden later graag één of meer kinderen krijgen.

Het merendeel van de ondervraagde scholieren (53%) hoopt om een eerste kind te krijgen tussen het 25ste en 30ste levensjaar. Dit komt overeen met de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in 2017 hun eerste kind kregen: 29,8 jaar. Bij de mannen ligt die leeftijd in de praktijk iets hoger. Zij worden gemiddeld op hun 34ste voor het eerst vader. De leeftijd waarop jongeren hun eerste kind willen krijgen, verschilt weinig per opleidingsniveau. Alleen onder vmbo’ers is er een grote groep (28%) die tussen het 20ste en 25ste levensjaar voor het eerst ouder wil worden. Onder gymnasium-leerlingen bestaat een grote groep (29%) die het eerste kind pas tussen het 30ste en 35ste levensjaar wil krijgen.

(Bron: 24Baby.nl)

Redactie

De redactie van De Grote Vragen zijn de vrijwilligers achter de schermen. Ze plaatsten en redigeren content.

Nu jij!

Wat denk jij? Reageer hieronder!