DISCLAIMER

Deze website is bedoeld voor de reflectie op en dialoog over grote vragen. Individuen, maar ook media, scholen, studentenverenigingen, kerken etc. mogen de inhoud van deze site gebruiken voor studie, reflectie en het gesprek over grote vragen.

De redactie probeert te allen tijde zorgvuldig en rechtmatig om te gaan met het auteursrecht van derden ten aanzien van tekst en beeldmateriaal. Voor foto’s, video’s en ander beeldmateriaal geldt dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van rechtenvrije en/of aangekochte beelden.

Daar waar externe tekstbronnen geciteerd worden – bijvoorbeeld in de nieuwsberichten – gebeurt dit altijd beperkt, met verwijzing naar de oorspronkelijke bron(nen).

Van alle publicaties in tekst en beeld die specifiek voor www.degrotevragen.nl en in opdracht van de redactie gemaakt zijn, is de redactie de rechthebbende. Dat wil zeggen dat het kopiëren of verveelvoudigen van deze publicaties in welke vorm dan ook niet toegestaan is zonder expliciete toestemming van de redactie.

Wilt u een artikel overnemen of doorplaatsen? Neemt u dan contact op met de redactie via: degrotevragen@forumc.nl.

Citeren uit artikelen (max. 100 woorden) is toegestaan, echter alleen met bronvermelding (De Grote Vragen, www.degrotevragen.nl) en een link naar het originele artikel op de website, en uitsluitend bij niet-commercieel gebruik.

Het plaatsen van links naar artikelen van deze website op bijvoorbeeld social media is wel toegestaan.

Hoewel de informatie op deze site met grote zorg wordt samengesteld, aanvaardt de redactie geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De redactie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor organisaties, bedrijven, personen en sites waarnaar in deze website wordt verwezen.

Terug naar de homepage