Doneren

Met een donatie aan De Grote Vragen steun je ons werk binnen het maatschappelijk en wetenschappelijk debat. Wilt u een specifiek project steunen? Vermeld dit dan bij uw donatie. Wij werven momenteel financiële steun voor:

Jongeren, studenten en young professionals vormen al heel lang een belangrijke doelgroep van ForumC. Met colleges, platform Geloof en Wetenschap en cursussen zoals ‘Durf te denken’ ondersteunen we hen in het denken over de relatie tussen geloof en wetenschap. 

Lees meer

ForumC draagt bij aan het publieke debat door het christelijk geluid te laten klinken bij grote vragen in de wetenschap en samenleving. Dit vanuit onze overtuiging dat het christelijk geloof goed nieuws is voor het hele leven. Dus ook voor alle wetenschappelijke en maatschappelijk vraagstukken: van wiskunde en economie tot polarisatie en klimaatverandering.

Lees meer

We leven in een postchristelijke samenleving, veel twintigers hebben überhaupt geen christenen meer in hun netwerk en staan mijlenver bij het christelijk geloof vandaan. Ondertussen horen we de verhalen van christelijk Young Professionals bij wie het geloof, na een actieve tijd binnen een christelijke studentenvereniging, wegebt: het is irrelevant geworden. Dit alles tegen de achtergrond van een zingevingscrisis: jongvolwassenen hebben meer dan ooit klachten van depressie, eenzaamheid en burn-out (Zie o.a. onderzoek Trimbos Instituut). 

Lees meer

Verschillende mogelijkheden

Direct geven

Maak eenvoudig een donatie over via iDeal:

Geef via iDeal

Schenken

U kunt via onderstaand formulier een eenmalige of periodieke donatie toezeggen. U kunt ook zelf een bedrag naar keuze overmaken naar:

NL74 RABO 0153471735
t.n.v. Stichting ForumC

Naar het formulier

Nalaten

U kunt ForumC ook begunstigen met een legaat of erfstelling. Graag zijn wij u hierbij van dienst. Lees daarover meer in dit document over schenking in vorm van legaat.

Meer informatie

Stichting ForumC staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI.) Dit betekent dat ForumC geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan ForumC voor de gever aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels.) Door de verantwoording die we hiervoor doen richting de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF) schenken we tegelijkertijd bewust aandacht aan onze integriteit. Dat vinden we belangrijk. U kunt ons bij de Belastingdienst vinden onder de naam: Stichting ForumC te Amersfoort (RSIN: 821266974).

    Ik geef graag:


    Hoe wilt u ons ondersteunen?    Uw gegevens
    Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA. Daarom zijn ook het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.