Samenleving

Zoeken naar betekenis

Home | Samenleving

Met elkaar samenleven kan soms best ingewikkeld zijn. Want mag je individualistisch zijn, of gaan de belangen van het collectief soms voor? Kan de participatiesamenleving ooit succesvol worden? En de multiculturele samenleving? Hoe moeten we omgaan met ongelijkheid, seksisme en racisme? Hoe zou een ideale samenleving eruit zien? Zijn we iets verplicht aan de samenleving en zo ja, wat? In ons dossier ‘Samenleving’ vind je alle artikelen en nieuwsberichten die hiermee te maken hebben. Verschillende denkers en deskundigen geven hun antwoorden op de grote vragen rond onze samenleving.

God en de coronacrisis

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 6: God

In tijden van ramp en onheil is de Godsvraag nooit ver weg. Zelfs niet in een geseculariseerd en postmodern tijdperk als het onze. Soms verrassend, vaker clichématig. Verrassend vind ik het als seculiere columnisten schoorvoetend toegeven dat ze het geloof van hun religieuze collega’s in deze tijden missen. Helaas zijn de clichés ook nooit ver weg.

LEES VERDER
thuiswerken coronacrisis

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 5: liefdesrelaties

Veel stellen werken vanuit huis, al dan niet ook nog kinderen bij de les houdend. Er zijn spanningen: verlies van structuur, inkomen of zorgen om gezondheid. Maar ook: samen een crisis het hoofd bieden, kan je dichter bij elkaar brengen. Hoe zorg je ervoor dat je liefdesrelatie hier sterker uitkomt?

LEES VERDER
kuddegedrag

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 4: systeemgedrag

Door het coronavirus ligt de hele wereld plat. In een zeldzame bui van bescheidenheid wil ik best toegeven dat econoom bepaald geen ‘vitaal’ beroep is, maar dat weerhoudt ons er niet van het fenomeen te bezien door de economische lens. Wat leert de gedragseconomie ons over hoe we met het virus omgaan? Veel.

LEES VERDER
Totale lockdown

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 3: kwetsbaarheid

Waar de één zich met een garage vol voedsel in huis heeft verschanst, loopt de ander fluitend mee in de rijen strandwandelaars op Scheveningen. Beide reacties, paniek en nonchalance, lijken eenzelfde verklaring te hebben: een dreiging op zo’n grote schaal, zijn we in het rijke westen niet (meer) gewend.

LEES VERDER