Samenleving

Zoeken naar betekenis

Home | Samenleving | Pagina 2

Met elkaar samenleven kan soms best ingewikkeld zijn. Want mag je individualistisch zijn, of gaan de belangen van het collectief soms voor? Kan de participatiesamenleving ooit succesvol worden? En de multiculturele samenleving? Hoe moeten we omgaan met ongelijkheid, seksisme en racisme? Hoe zou een ideale samenleving eruit zien? Zijn we iets verplicht aan de samenleving en zo ja, wat? In ons dossier ‘Samenleving’ vind je alle artikelen en nieuwsberichten die hiermee te maken hebben. Verschillende denkers en deskundigen geven hun antwoorden op de grote vragen rond onze samenleving.

We leven op Gods adem

Is klimaatverandering reden tot doempreken?

Is klimaatverandering reden tot doemdenken? Een hoopvolle preek van Rutger van den Noort.

LEES VERDER

Is tolerantie wel zo goed?

Indoctrinatie op Nederlandse scholen: daar moeten jij en ik niets van hebben, toch? Toen onlangs bleek dat er in verschillende islamitische onderwijsorganisaties radicaliserend onderwijs werd gegeven, leidde dat tot een golf van verontwaardiging. De intolerantie in de media: was niet van de lucht. In deze tijd van een eensgezinde intolerantie, vraagt Erwin Agteres zich af:…

LEES VERDER
polarisatie

Is er meer polarisatie?

Nederlanders maken zich zorgen over (toenemende) polarisatie in de samenleving. Mensen zouden steeds extremere standpunten innemen en minder compromisbereid zijn, groepen zouden steeds verder uit elkaar drijven of juist harder op elkaar botsen. Hoogleraar Paul Dekker zet de feiten op een rij. In de figuur hieronder wordt de instemming vermeld met vier stellingen over polarisatie,…

LEES VERDER
Nederlandse identiteit

Wat is de Nederlandse identiteit?

Identiteitspolitiek, je struikelt tegenwoordig over dat woord. Maar was is eigenlijk onze Nederlandse identiteit? Kun je daar iets zinnigs over zeggen? Tijdens een debat in de Utrechtse Jacobikerk gingen de historicus dr. Bart Jan Spruyt en Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, met elkaar in gesprek over de ‘Nederlandse identiteit’. Beluister hieronder…

LEES VERDER