Samenleving

Zoeken naar betekenis

Home | Samenleving | Pagina 2

Met elkaar samenleven kan soms best ingewikkeld zijn. Want mag je individualistisch zijn, of gaan de belangen van het collectief soms voor? Kan de participatiesamenleving ooit succesvol worden? En de multiculturele samenleving? Hoe moeten we omgaan met ongelijkheid, seksisme en racisme? Hoe zou een ideale samenleving eruit zien? Zijn we iets verplicht aan de samenleving en zo ja, wat? In ons dossier ‘Samenleving’ vind je alle artikelen en nieuwsberichten die hiermee te maken hebben. Verschillende denkers en deskundigen geven hun antwoorden op de grote vragen rond onze samenleving.

Totale lockdown

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 3: kwetsbaarheid

Waar de één zich met een garage vol voedsel in huis heeft verschanst, loopt de ander fluitend mee in de rijen strandwandelaars op Scheveningen. Beide reacties, paniek en nonchalance, lijken eenzelfde verklaring te hebben: een dreiging op zo’n grote schaal, zijn we in het rijke westen niet (meer) gewend.

LEES VERDER
Wat leert de coronacrisis ons over de economie

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 2: de economie

ZZP-ers verliezen opdrachten en kunnen rekeningen niet meer betalen. Winkels en horeca moeten tijdelijk sluiten en missen flinke omzet. Bedrijven vrezen faillissement met ontslagen tot gevolg. Plannen voor het kopen van een huis of een nieuwe auto worden in de koelkast gezet. Het sneeuwbaleffect van het coronavirus op de economie lijkt onvermijdelijk.

LEES VERDER

Wat leert de coronacrisis ons? Deel 1: de aarde

Marjolein Jonker, tiny house pionier, hoopt dat deze crisis gepaard zal gaan met een verschuiving van de focus: van oneindige economische groei en de uitputtingsslag die dit beleid op de mens en de planeet tot gevolg heeft, naar aandacht en waardering voor kwaliteit en creativiteit.

LEES VERDER
Ons morele compas

Op welk kompas zijn de corona-maatregelen gebaseerd?

Opnieuw zijn de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Maar wie en wat bepaalt deze maatregelen? Is het de publieke opinie, zijn het de economische belangen of is het de wetenschap. En hoe bepalend bij deze keuzes is het moreel besef, bijvoorbeeld om zorg te dragen voor de ouderen en zieken in de samenleving?

LEES VERDER