Samenleving

Zoeken naar betekenis

Home | Samenleving | Pagina 5

Met elkaar samenleven kan soms best ingewikkeld zijn. Want mag je individualistisch zijn, of gaan de belangen van het collectief soms voor? Kan de participatiesamenleving ooit succesvol worden? En de multiculturele samenleving? Hoe moeten we omgaan met ongelijkheid, seksisme en racisme? Hoe zou een ideale samenleving eruit zien? Zijn we iets verplicht aan de samenleving en zo ja, wat? In ons dossier ‘Samenleving’ vind je alle artikelen en nieuwsberichten die hiermee te maken hebben. Verschillende denkers en deskundigen geven hun antwoorden op de grote vragen rond onze samenleving.

Wanneer is een democratie goed?

Bijna overal in de wereld is democratie de norm. Maar papier is geduldig en de ene democratie is de andere niet. Wanneer is er sprake van een geslaagde democratie? En welke gevaren bedreigen de democratie? In ieder geval: pas op voor de publieke opinie. Profetisch De Franse denker en politicus Alexis de Tocqueville schreef een…

LEES VERDER
Solidariteit: mag dat nog wat kosten?

Solidariteit: mag dat nog iets kosten?

In onze tijd groeit het verzet tegen ‘Europa’. Ondanks de voordelen van de Europese samenwerking, zien veel mensen toch vooral de nadelen. En dat kan riskant zijn voor de solidariteit, schrijft politicoloog Trineke Palm.

LEES VERDER
Eurpees Parlement

Hebben we Nederland nodig?

Is in een tijd van klimaatcrisis en migratiestromen Nederland nog wel nodig? Of zijn we uiteindelijk beter af binnen een soort Europese ‘superstaat’? Politiek-filosoof Lamber Pasterkamp schetst een route tussen nationalisme en kosmopolitisme in.

LEES VERDER
Hondenpoep

Poep op de stoep

Hoe geef je een positieve draai aan een -eerst- ongemakkelijke situatie? Over die vraag schrijft journaliste Rinke Verkerk. Ze hield deze column een maand geleden tijdens een debat op de Universiteit Utrecht tijdens de Maand van de Filosofie.

LEES VERDER