Samenleving

Zoeken naar betekenis

Home | Samenleving | Pagina 6

Met elkaar samenleven kan soms best ingewikkeld zijn. Want mag je individualistisch zijn, of gaan de belangen van het collectief soms voor? Kan de participatiesamenleving ooit succesvol worden? En de multiculturele samenleving? Hoe moeten we omgaan met ongelijkheid, seksisme en racisme? Hoe zou een ideale samenleving eruit zien? Zijn we iets verplicht aan de samenleving en zo ja, wat? In ons dossier ‘Samenleving’ vind je alle artikelen en nieuwsberichten die hiermee te maken hebben. Verschillende denkers en deskundigen geven hun antwoorden op de grote vragen rond onze samenleving.

Vergeving

Vergeven… is dat mogelijk?

Vergeving is in onze tijd een beladen onderwerp. Maar… is vergeving niet iets wat we simpelweg nodig hebben als samenleving, vraagt ethicus Paul van Tongeren zich af? En zo ja, wat is vergeving dan precies?

LEES VERDER
Vluchtelingen

Help vluchtelingen, zonder reden!

Vluchtelingen… daar denken we heel verschillend over. Dat geldt ook voor christenen en daar begrijpt blogger Anne Koopman weinig van. Ze pleit ervoor dat we
anderen (weer) onvoorwaardelijk durven liefhebben.

LEES VERDER
Rituelen

Waarom rituelen goed voor ons zijn

Zijn rituelen iets van vroeger? Of van een handjevol gelovigen en topsporters? Of hebben we allemaal baat bij rituelen? Melle de Vries, beleidsdirecteur bij de KNAW, denkt dat rituelen ook nu waardevol zijn voor de samenleving. Lees hier waarom.

LEES VERDER
Trollen

Waarom heeft de samenleving verbeeldingskracht nodig?

In een tijd van fake news, internettrollen en vooruitgangsgeloof verliezen we gemakkelijk het zicht op de werkelijkheid. Historicus en beleidsanalist Rien Rouw betoogt dat we verbeeldingskracht nodig hebben. Waarom? Om te zien dat het niet altijd goed gaat.

LEES VERDER