Geschreven door Redactie / 

22 december 2017 / 

Sociale media maken ongelukkig, erkent Facebook

Facebook geeft toe dat het sociale netwerk mogelijk bijdraagt aan negatieve maatschappelijke ontwikkelingen, zoals depressiviteit en haat zaaien. Toch is de oplossing simpel, menen onderzoekers van Facebook: méér Facebooken. Daarover scheef De Volkskrant eerder deze week.

Facebook houdt sinds de zomer een blog bij, genaamd ‘Hard Questions’. De blog geeft wetenschappelijk onderbouwede analyses van de problemen die sociale media kunnen veroorzaken, of versterken. Behalve analyses worden ook oplossingen aangereikt. Opvallend vaak is dat niet het advies om Facebook te mijden, maar juist het advies om intensiever te gaan Facebooken, aldus De Volkskrant. Volgens de schrijvers van ‘Hard Questions’ maakt het doelloos scrollen door je tijdlijn je ongelukkiger. Dus is hun raad: plaats meer updates zodat je meer likes krijgt en uit je isolement komt. De Facebook-medewerkers beweren zelfs dat intensief aanwezig zijn in communities zoals Facebook kan bijdragen aan meer gemeenschapszin.

De moderne mens is ‘samen alleen’ stellen Facebook-onderzoekers. Door steeds met onze smartphones bezig te zijn, communiceren we niet (meer) met de mensen om ons heen.

De moderne mens is  ‘samen alleen’

Facebook erkent dat sociale netwerken het zaaien van haat veel makkelijker maken. De oplossing is ook in dit geval: intensiever gebruik van Facebook, zodat hatelijke teksten sneller herkend worden en de kwalijke berichten geweerd kunnen worden. Eén van de laatste blogberichten is van hoofd onderzoek David Ginsberg en onderzoekster Moira Burke van Facebook. Daarin citeren ze een psycholoog die concludeert dat de moderne mens ‘samen alleen’ is door veelvuldig telefoongebruik. En daarom vaak niet communiceert met de mensen om hem heen, omdat hij continu op zijn smartphone kijkt. Een andere psycholoog brengt depressie onder tieners in verband met het gebruik van moderne technologie.

Een logische slotsom is dan, om Facebook eens wat vaker te negeren. Toch komen Ginsberg en Burke met een andere suggestie. Volgens hen is de passiviteit van de Facebookgebruiker het probleem. Gebruikers die zich slecht voelen, moeten actiever worden op Facebook. Kortom, vaker zelf berichten plaatsen, commentaren achterlaten en persoonlijke berichtjes naar mensen sturen.

(Bron en meer lezen: De Volkskrant)

Redactie

De redactie van De Grote Vragen zijn de vrijwilligers achter de schermen. Ze plaatsten en redigeren content.

Nu jij!

Wat denk jij? Reageer hieronder!