Geschreven door Paul van Tongeren / 

16 april 2023 / 

Vergeven… is dat mogelijk?

Het thema ‘vergeving’ popt de laatste tijd regelmatig op in Roos’ omgeving. Dat zet haar aan het denken: moet ze hier iets mee? En hoe werkt vergeving dan voor haar, als humanist? Want die opmerkingen over vergeving komen vooral bij christenen vandaan. Sowieso… wat ís vergeving? Bestaan daar verschillende definities van? En waarom is vergeven zo belangrijk?

Filosoof Paul van Tongeren herkent deze vragen. Kunnen we als samenleving wel zonder vergeving, vraagt hij zich af? En als dat inderdaad niet kan, wat is vergeving dan precies?

Vergeven is lastig

Lange tijd waren onze opvattingen over vergeving sterk verbonden met het christendom. Maar hoewel traditionele religie een steeds kleinere rol is gaan spelen, is de behoefte aan vergeving – zowel in de privésfeer als daarbuiten – niet kleiner geworden. Bijna geen enkele menselijke relatie kan zonder vergeving. Tegelijkertijd is vergeven vaak heel lastig.

In de afgelopen periode dachten christelijke gelovigen in het bijzonder na over vergeving. Voor hen was het lijdenstijd. Dat is de periode rond Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus werd gekruisigd. Die marteldood van Jezus is voor veel van zijn volgelingen cruciaal, omdat het vergeving mogelijk maakt. Maar wat kunnen wij vandaag de dag nog met zoiets als ‘vergeving’?

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Vergeven
Wat kunnen wij vandaag de dag met vergeving? (Beeld: Unsplash)

Radicale vergeving

Onze tijd kent vele gevallen van radicale vergeving… of juist de keus om nooit te vergeven. Hank Heijn, de echtgenote van de vermoorde Gerrit Jan Heijn (uit de Albert Heijn-familie), vertelt in een interview dat zij de moordenaar van haar man vergeven heeft. Paul Kuiper, vader van een dochter die werd vermoord, zegt in een gesprek in De Nieuwe Liefde dat hij het achter zich heeft gelaten, maar dat hij de dader – ook nu die zijn straf heeft uitgezeten – nooit zal vergeven. Nadat zeven Trappisten in Tibhirine zijn vermoord, wordt een document gevonden waaruit blijkt dat de prior reeds tevoren vergeving heeft geschonken aan zijn toekomstige moordenaars. De film Des hommes en des Dieux (Of Gods and Men) vertelt het indrukwekkende verhaal van deze monniken in Algerije.

Een ander schurend voorbeeld vormen de zusters Clarissen in Malonne. Zij zijn bereid Michelle Martin, de vrouw en medeplichtige van kindermoordenaar Marc Dutroux onderdak te bieden. Waarom? Omdat “vergeving en een tweede kans voor zondaren belangrijke waarden voor hen zijn”.  Niet iedereen is daarvan gediend. Nabestaanden mobiliseren veel mensen die gaan protesteren: “Wij willen rechtvaardigheid.” Het zijn slechts enkele van de vele gevallen die ruime publiciteit kregen.

Lees ook: 9 oorzaken van innerlijke onrust

(Tekst gaat verder onder de video)

Of Gods and Men vertelt een indrukwekkend verhaal over vergeving. (Bron: YouTube)

Zonder vergeving geen toekomst?

Andere voorbeelden maken vergeving zo mogelijk nog problematischer. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu zegt dat zonder vergeving geen toekomst is. Zéker niet voor een volk met zo’n gewelddadige geschiedenis als de Zuid-Afrikanen. President Bill Clinton vraagt in 1998 tijdens een bezoek aan Afrika om vergeving voor de betrokkenheid van Amerika bij de slavenhandel. Andere politieke en kerkelijke leiders hebben vergelijkbare stappen gezet: Hermann Lübbe (2001) sprak van een nieuw politiek boeteritueel. Maar kun je namens anderen om vergeving vragen, of vergeving schenken? Bestaat er zo iets als een ‘politiek’ van vergeving? Wat is eigenlijk de rol van vergeving te midden van juridische waarheidsvinding en nationale verzoening?

In de intimiteit van de privésfeer en in de spreekkamer van de psychotherapeut blijkt vergeving niet alleen belangrijk, maar wordt evenzeer duidelijk hoe moeilijk die is. Hoe kun je ooit de wrok overwinnen die je koestert tegen de moordenaar van je kind, ook al heeft die zijn straf uitgezeten? Hoe kun je ooit het verraad van je vriend of partner van je af zetten? En dan is het nog maar de vraag of dat voldoende is voor vergeving. Volgens sommigen moet je voor vergeving de boosdoener welgezind zijn. Is dat mogelijk? Kun je zoiets doen om zelf bevrijd te worden? En kan iemand zichzelf vergeven?

(Tekst gaat verder onder de video)

Desmond Tutu legt uit wat vergeving betekent: afzien van je recht op wraak. (Bron: YouTube)

Behoefte aan bevrijding

Vaststaat dat het politieke beroep op vergeving – en het gebruik ervan – een belangrijke impuls hebben gegeven aan het filosofisch denken over dit thema. Er is ook een andere reden voor die aandacht. Het thema ‘vergeven’ is sterk geworteld in een religieuze traditie. Met name in die van het christendom. Zo was er veel kritiek op het toneelstuk Braambos, geschreven door Willem-Jan Otten. In dat stuk speelt vergeving een grote rol en volgens recensenten was dat wel erg religieus allemaal.

In de samenleving speelt traditionele religie vandaag de dag een kleinere rol. Maar de behoefte aan vergeving, aan bevrijding van de last van schuld en schaamte, is niet kleiner geworden. Dat de min of meer vanzelfsprekende vorm waarin deze behoefte bij kerkelijke rituelen werd vervuld is verdwenen, heeft niet alleen de nood aan vergeving groter gemaakt. Het heeft ook de vraag opgeroepen naar wat vergeving eigenlijk ís. Bestaat vergeving wel? En als het bestaat, is vergeving wel mogelijk? Zo ja, hoe?

Ook lezen: Hebben we baat bij rituelen?

Dit is een opnieuw geplaatst artikel. We mochten het licht gewijzigd en met toestemming overnemen uit Wijsgerig Perspectief (2014, nr. 1)

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt hij zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Van Tongeren publiceerde meer dan tien populaire boeken over de deugdethiek van Aristoteles en Nietzsches filosofie van het nihilisme. In 2013 won hij met 'Leven is een kunst' de Socratesbeker voor het urgentste, meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van dit boek verscheen in 2020 een Engelse vertaling. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. Ook was hij van april 2021 tot april 2023 Denker des Vaderlands.

Nu jij!

Wat denk jij? Reageer hieronder!