Zingeving in het onderwijs

‘Life Worth Living’ is een onderwijsprogramma dat wordt aangeboden op Yale University. Wij van De Grote Vragen hebben dit programma vertaald naar de Nederlandse context. We bieden daarmee een zingevingsprogramma aan voor hoger- en universitair onderwijs in Nederland.

De Grote Vragen is een plek waar twintigers en dertigers samen optrekken in de zoektocht naar ‘de grote vragen van het leven’. We organiseren onder andere verdiepingstrajecten waarin de deelnemers verschillende religies en hedendaagse filosofieën onderzoeken en op diepe vragen reflecteren. Ze luisteren podcasts, voeren gesprekken, lezen literatuur en verdiepen zich zo o.a. in de belangrijkste levensbeschouwelijke opties: wetenschappelijk naturalisme, humanisme, christendom, jodendom, islam, boeddhisme, new age en expressief individualisme. In de zoektocht worden ze goed begeleid door ervaren coaches.

“Op zoek gaan naar zingeving is niet eng. Je komt er juist achter dat iedereen wel bezig is met vragen die er toe doen”

Robin (20), deelnemer verdiepingstraject ‘Hier wil ik voor leven’ 

Wat is ‘Live Worth Living’?

Een onderwijsprogramma waarin studenten op diepgravende en persoonlijke manier bezig zijn met zingeving via gesprek met de grote levensbeschouwelijke tradities. Studenten worden zo uitgedaagd tot een intellectuele én persoonlijke zoektocht, naar wat (voor hen) het leven zin geeft.

Dit kan De Grote Vragen betekenen:

Een groot netwerk van deskundigen vanuit verschillende expertises en levens­beschouwingen

Ervaren coaches om studenten te begeleiden in hun zoektocht

Een inspirerend programma op maat

Hoe kan mijn onderwijsinstelling aanhaken?

Wil je onderzoeken of dit programma past bij jouw onderwijsinstelling? Neem vrijblijvend contact op met Laurens van Lavieren: info@degrotevragen.nl 

Heb je visie, kennis of ervaring op het gebied van studenten welzijn- en zingeving? Of ben je vooral nieuwsgierig naar het Life Worth Living programma? Op donderdag 19 mei, 16u @ Zoom vindt er een rondetafelgesprek plaats met experts van universiteiten waar het programma al draait: Yale, Sheffield en Baylor. Mail ons voor de Zoom-link eveneens via info@degrotevragen.nl.

De waarde van een goed gesprek

In onze cultuur is veel aandacht voor het ‘hoe’: hoe kom ik waar ik wil zijn? Hoe bereik ik wat ik wil bereiken? Veel minder aandacht is er voor de minstens even belangrijke vragen van het ’waarom’ en ‘waartoe’: waarom doe ik wat ik doe? Waar kom ik mijn bed voor uit? Waar werk ik met mijn studie en leven naartoe?

Steeds meer jongeren in Nederland groeien op zonder dat zij een antwoord op deze vragen van huis uit mee krijgen. Ze kregen vooral mee: volg je hart, vind je eigen weg. Hoewel die vrijheid iets moois heeft en door veel jongeren wordt gewaardeerd, geeft de overmaat aan vrijheid velen ook een gevoel van richtingloosheid en zinloosheid.

Het gesprek over het waartoe van het leven is vanzelfsprekend van groot belang voor onze samenleving – het bepaalt uiteindelijk de hele inrichting van ons samenleven en de toekomst. Het is eveneens van groot belang voor het welzijn. Het hebben van een idee over het waartoe, een meaning of life, blijkt van significante invloed op weerbaarheid en mentaal welzijn van jongvolwassenen.

Meer over De Grote Vragen