Hoe krijg je rust?

Start | Mens-zijn | Hoe krijg je rust?

Wat als er in jouw agenda na elke zes volle, drukke dagen één dag leeg zou blijven? Eén dag die volledig in het teken staat van uitrusten. Volgens theoloog Mark Bergsma zou dit iedereen die echt mens wil zijn ten goede komen. Want hoe krijg je rust?

We willen graag betekenisvolle dingen doen, dingen die bovendien onze passie en liefde hebben. Tegelijkertijd willen wij onszelf ontwikkelen, diepe relaties aangaan met mensen om ons heen en genoeg tijd vrij maken om te ontspannen. En dat liefst ook nog op een manier waar we trots op kunnen zijn, zodat we al deze dingen met frisse zin, een heldere geest en een fit lichaam kunnen doen…

Iedereen wil wel een beetje rust (giphy.com)

Rust en identiteit

Voor het bereiken van echte rust lijkt meer nodig te zijn dan alleen het op tijd stoppen met werken. Volgens Maarten Coolen, cultuurfilosoof, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is een burn-out bijvoorbeeld meer dan een gebrek aan rust:

“Bij een burn-out is iemand existentieel opgebrand. Als je tegenwoordig een identiteit wilt hebben, iemand wil zijn, moet je een verhaal hebben over jezelf. Onze identiteit heeft een narratief karakter gekregen: je moet je persoonlijke verhaal voortdurend updaten om te zorgen dat je interessant blijft voor andere mensen. Want alleen dan besta je. Mensen met een burn-out lukt het niet meer om dat verhaal in stand te houden. Dat leidt tot een gevoel van zinloosheid. Dat heeft niet alleen betrekking op werk, zoals vaak wordt gedacht: het hele leven heeft geen kleur meer. Het is niet zo dat bepaalde taken je te zwaar worden, het wordt je te zwaar om iemand te zijn.”

Het in stand houden van je eigen verhaal kan heel wat inspanning kosten. Coolen: ‘Ik zat eens met een student wat na te praten in het café en die vertelde dat hij aan bun­geejum­ping deed. Ik vroeg waarom en hij antwoordde dat het goed was voor zijn CV.’

Lees ook Zo’n burn-out dat is toch niets voor jou?

CV-building door bungeejumpen (Pixabay.com)

De diepe bedoeling van de sabbat

Rust kan in deze hectiek van het leven een feest zijn, tenminste, als je de Bijbel wilt geloven. Vele eeuwen lang nemen Joden en christenen al het advies ter harte om één dag per week al hun bezigheden stop te zetten voor het feest van de sabbat. Eén dag even helemaal niks, zoals dat voorgeschreven staat in de Bijbel:

‘Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.’

De instelling van de sabbat gaat al ver terug en wordt gelinkt aan het scheppingsverhaal in de Bijbel. De econoom Gert-Jan Huisman wijst erop dat dit gebod Gods manier is om de menselijkheid van mensen te beschermen.

Mensen zijn niet bedoeld om zich kapot te werken of om geëxploiteerd te worden. Ieder systeem waarin mensen gedwongen worden om als een slaaf arbeid te leveren is in feite ontmenselijkend. Het ontmenselijken van mensen door hen te reduceren tot machines die 24/7 moeten produceren (of mag je zeggen, wrang in onze tijd: consumeren). De instelling van de rustdag is Gods manier om de mens hiertegen te beschermen en hem de noodzakelijke rust te geven. De sabbat is een geschenk van de Schepper.

Rust in de kerk

De rust die God geeft is overigens niet los te zien van de Gever. In de Bijbel gaat dit namelijk altijd samen: de menselijkheid van de mens en de afhankelijkheid van God. Je wordt denk ik pas echt mens als je je vreugde vindt in God en je rust vindt in zijn goedheid.

Wellicht ook interessant, over rust versus zelfontplooiing.

Rust in de kerk? (Pixabay.com)

Als het gaat om tot rust komen wijst de cultuurfilosoof Coolen ons nog op het belang van de steun van anderen. Zo stelt hij: ‘Het probleem is dat iemand met een burn-out er niet meer in slaagt om in zijn eentje zijn identiteit vorm te geven.’ En: ‘Het is gewoon niet mogelijk om totaal in je eentje je identiteit te vormen. We moeten daarom instituties in het leven roepen die erkennen dat het in stand houden van dat levensverhaal moeilijk kan zijn, die mensen helpen over de kwestie na te denken.’

Hm, misschien doen we als kerk ook een paar dingen wel goed, denk ik dan.

Het sabbatsgebod is veel meer dan een gebod dat zegt: ook af en toe even een pauze nemen graag.  Het gaat over heel ons wezen en onze bestemming: we mogen als kinderen van God leven in Zijn wereld tot Zijn eer. En dat is ware rust, want we hebben een Vader in de Hemel die voor ons zorgt.

Lees hier deel 2: Wel vrije tijd, geen rust?

Met dank aan Erwin Agteres voor de bewerking van dit artikel.

Mark Bergsma

Mark Bergsma (1977) is predikant van de Utrechtse Singelkerk en betrokken bij 'Rooted', een netwerk voor internationale studenten in de stad Utrecht. In preken en in gesprekken houdt hij ervan om na te denken over wat er onder de oppervlakte in onze samenleving en in onze levens gebeurt. Het is zijn overtuiging dat als we de God van Jezus Christus daar toelaten dat er verrassend nieuw leven doorbreekt.

Laat een reactie achter

Ontvang wekelijks een portie denkvoer in je mailbox.

Zo blijf je op de hoogte van nieuwe artikelen, video's, podcasts en cursussen.