Geschreven door Redactie / 

1 juni 2018 / 

Nederland minst religieuze land van West-Europa

Nederland is het minst religieuze land van alle West-Europese staten. Dat blijkt althans uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. Nagenoeg de helft van de Nederlanders (48%) noemt zich atheïst, agnost of niet-religieus. Zo’n 25.000 Europeanen uit vijftien verschillende landen werden door het Pew Research Center ondervraagd. Het onderzoek richtte zich onder meer op hun (persoonlijke) religie en de rol van religie in de samenleving. En verder op hun houding tegenover andersgelovigen en actuele kwesties als immigratie.

Op een ‘ranglijst’ die ontstond op basis van het onderzoek, staan Noorwegen (43% atheïsten, agnosten of niet-religieuzen) en Zweden (42%) op plaats twee en drie, achter Nederland. Het relatief grote aantal niet-religieuzen in Nederland is ook terug te zien in ons kerkbezoek. Slechts 12% van de Nederlanders bezoekt minstens een á twee keer per maand een kerk. Alleen in Finland ligt dat cijfer lager: op 10%. Een opvallende conclusie is, dat West-Europa nogal wat ‘cultuurchristenen’ kent. Het gaat dan om mensen die zich identificeren als christen, maar zelden of nooit een kerk bezoeken. Meer dan de helft van de Britten beschouwt zichzelf bijvoorbeeld als niet-praktiserend christen. In landen met een rooms-katholieke historie zijn bovendien weinig mensen die zichzelf niet-religieus noemen. Zo staan Portugal, Ierland en Italië (allemaal 15% niet-religieuzen), gezamenlijk onderaan de lijst.

Iemand bashen om zijn geloof, is dat oké? Reageer hier.

Religie

Slechts 12% van de Nederlanders bezoekt nog minstens een á twee keer per maand een kerk. Alleen in Finland (10%) ligt dit cijfer lager.

Religieuze onwetendheid

Als het gaat om kennis van religie, schatten de Noren zichzelf hoog in. Maar liefst 94% van de Noren zegt veel van het christendom af te weten. Ook over de islam en het jodendom denken de Noren veel kennis te hebben. Wij Nederlanders weten minder van religie dan onze noorderburen. Zo geeft 78% van de Nederlanders toe ‘weinig tot niets’ van het jodendom af te weten. Deze percentages liggen bij de islam en het christendom op respectievelijk 71% en 28%. Daarmee scoort ons land hoog op het gebied van religieuze onwetendheid.

Niet tolerant

De islam houdt de gemoederen bezig in West-Europa. Eén van de thema’s die speelt is het tolereren van religieuze kleding, zoals de boerka. In Nederland vindt 65% van de inwoners dat religieuze kleding prima is, zolang het gezicht onbedekt is. West-Europese christenen zijn niet heel tolerant, blijkt verder uit het onderzoek. Ze staan minder open voor immigranten dan niet-religieuzen, al zou je het tegendeel verwachten. Ook denken West-Europese christenen – gemiddeld genomen – negatiever over joden, moslims en andere minderheden. Verder beschouwen christenen hun cultuur vaker als superieur aan andere culturen.

(Bron en meer lezen: Dag6, Pew Research Center)

Redactie

De redactie van De Grote Vragen zijn de vrijwilligers achter de schermen. Ze plaatsten en redigeren content.

Nu jij!

Wat denk jij? Reageer hieronder!

 1. Jaap van den Dool 3 juli 2018 at 10:46 - Reply

  (overgenomen uit “Stembanden” maandblad van Deo Cantemus)

  Waar hoort u bij? – Van welke kerk bent u?
  (n.a.v. 1 Kor. 3:4 en 21-23).

  Die vragen krijg ik nog wel eens te horen.
  Dan antwoord ik: “Ik ben hervormd geboren”.
  Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
  Met hervormd kun je alle kanten op gaan!
  En dus vul ‘k aan: rechtzinnig daarenboven,
  dat is een vrijzinnige manier van geloven.
  Maar toen ik nog jong was, is mij geleerd:
  een goed woord voor hervormd is gereformeerd.
  Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk;
  en doe gereformeerd gemeentewerk.
  De kerk is oud! Dat is zonder meer;
  Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.
  Ik ben christelijk, zo is me geleerd,
  dus ben ik ook christelijk gereformeerd.
  Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door,
  dat ik tot een Christengemeente behoor.
  Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
  dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.
  Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
  past Baptistengemeente me ook wel goed.
  In mijn kerk komt ook jaarlijks ‘t Pinksterfeest voor;
  dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor.
  En omdat het steeds om het Evangelie gaat,
  kan Evangelische Gemeente ook geen kwaad.
  Ik vaar op ‘t Bijbels apostolisch gezag,
  dat is de reden dat ik me apostolisch noemen mag.
  Tenslotte is het gewoon een klein publiek,
  de kerk is algemeen, dus ben ik katholiek.
  U weet nu bij welke kerk/gemeente ik hoor.
  Of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
  U heeft gelijk! Die namen! Wat een gedoe!
  Daarom wens ik u van harte toe, dat op de vraag:
  Waar hoort u bij? Van wie bent u?
  Uw antwoord zij:
  Van Christus ben ik! Straks en…nu.