Geschreven door Redactie / 

8 juni 2018 / 

Nederlandse moslims zijn religieuzer geworden

Nederlandse moslims zijn in de afgelopen jaren religieuzer geworden. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder Nederlanders van Turkse en Marokkaanse komaf. Ze bidden vaker, bezoeken trouwer de moskee en een groeiend aantal vrouwen kiest voor het dragen van een hoofddoek.

Het onderzoek wijst uit dat er verschillen te zien zijn tussen moslims van Turkse en van Marokkaanse komaf. Van de Marokkaanse moslims bidt 78% vijf keer per dag; bij de Turkse moslims slechts 33%. Het deel dat helemaal niet bidt is onder beide groepen gering. Oudere moslims (de eerste generaties in Nederland) bidden vaker dan jongeren. Ook bidden vrouwen vaker dan mannen.

Moskeebezoek en hoofddoek

Qua moskeebezoek is bij de Turkse moslims wél groei te zien, maar bij de Marokkaanse moslims niet. Ruim 38% van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee. Van de Turkse moslims gaat ongeveer 20% nooit naar een moskee, bij de Marokkaanse moslims is dit 25%.

Het dragen van een hoofddoek is in tien jaar tijd bij (jonge) Marokkaanse moslima’s sterk toegenomen. In 2006 droeg zo’n 64% een hoofddoek. Dat percentage is gestegen naar 78%. Bij de Turkse moslima’s is die groei er niet. Bijna de helft (49%) draagt een hoofddoek. Overigens dragen jonge moslima’s minder vaak een hoofddoek dan oudere moslima’s.

Dit vind je misschien ook interessant: Hoe ‘religieus’ is religieus geweld?

Ramadan en halal eten

De ramadan is voor Nederlandse moslims belangrijk. Een groot deel van hen vast alle dagen van de ramadan. Ook hier ligt dit aantal lager bij de Turkse moslims (55%) dan bij de Marokkaanse moslims (87%). Een zeer groot deel van de moslims eet (bijna) altijd halal: 93% van de Marokkaanse moslims en 80% van de Turkse moslims.

Uit het onderzoek komt naar voren dat hun religieuze identiteit onverminderd belangrijk is voor Nederlandse moslims. Bij de Marokkaanse moslims geeft 96% aan dat het geloof een zeer belangrijk deel is van henzelf. Bij de Turkse moslims is dat 89%. Ook laten de SCP-cijfers zien dat de religiositeit van moslims duidelijk verband houdt met niet-godsdienstige levensterreinen. De moslimgroepen die het meest religieus zijn in hun gedrag en opvattingen, met name de strikte moslims, hebben hechte banden binnen de herkomstgroep, verrichten veel vrijwilligerswerk en mantelzorg en ervaren een goede geestelijke gezondheid. Tegelijkertijd is de sociaal-culturele afstand ten aanzien van ‘autochtone’ Nederlanders groot. Moslims hebben vaak conservatieve opvattingen.

Lees ook: Is de Koran een gewelddadig boek?

Aantal Turkse moslims neemt af

Bij Turkse Nederlanders is het aandeel dat zich moslim noemt in de afgelopen tien jaar afgenomen van 93% naar 86%. Bij de Marokkaanse Nederlanders is deze afname niet te zien: van hen beschouwt nog steeds 94% zich moslim. Vooral hoger opgeleide en tweede generatie Turkse Nederlanders noemen zich relatief vaak niet-moslim.

(Bron en meer lezen: Sociaal en Cultureel Planbureau)

Redactie

De redactie van De Grote Vragen zijn de vrijwilligers achter de schermen. Ze plaatsten en redigeren content.

Nu jij!

Wat denk jij? Reageer hieronder!