Wat is De Grote Vragen?

Als twintigers en dertigers hebben we veel Grote Vragen. Over relaties, werk, het klimaat, stress, de zin van het leven. Een simpel antwoord op zulke vragen is er natuurlijk niet.

Maar er zíjn wel denkrichtingen. Er zijn zelfs heel veel verschillende denkrichtingen. Mensen denken al eeuwen na over zulke grote vragen. Er zijn allerlei religieuze en filosofische tradities waarin antwoorden worden geformuleerd en doorgegeven. Denk aan jodendom, christendom, islam, boeddhisme, utilitarisme, nihilisme, etc. Er valt dus wat te kiezen. Juist als het over Grote Vragen gaat vinden we het belangrijk dat we echt kiezen. Dat we niet zomaar doen wat onze ouders ons hebben geleerd of wat “iedereen” doet. Daarom vergelijken we verschillende opties en gaan we in gesprek.

Wat doen we?

Met De Grote Vragen bieden we:

Resultaten en ervaringen

In 2021 is een pilot gedraaid van een verdiepingstraject rond de vraag ‘Hoe krijg ik een goede relatie?’. Dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd waarna we in het voorjaar van 2022 een verdiepingstraject organiseerden rond de vraag ‘Waar wil ik voor leven?’. Hier deden vijftien twintigers aan mee. Het traject werd beoordeeld met een ruimte 8! Deelnemer Anne Jan blikt hier terug op het traject en ook Robin deelt haar ervaring.

Ook is dit jaar het Life Worth Living-programma zoals aangeboden op Yale University vertaald naar de Nederlandse context en op de eerste onderwijsinstelling gestart: Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. De evaluatie van dit programma is nog niet voltooid, maar de eerste reacties van studenten zijn positief. Lees hier meer.

Het team

Het team bestaat uit studentenwerker en projectleider Laurens van Lavieren, filosoof Boris Pinksterboer, communications specialist Lianne van Asten, student theologie Karen Luteijn, theoloog Mark Shaw, journalist Gertjan Bijzet en humanistisch geestelijk verzorger Roos Biesheuvel. Wij werken (meestal vrijwillig) aan De Grote Vragen. Wil je ook meewerken? Laten we dan snel koffie drinken! Je kunt ons bereiken via info@degrotevragen.nl

Laurens van Lavieren

projectleider en coach (theoloog)

Tanne Baas

netwerker en coach (humanisticus)

Arjen Zijderveld

docent/trainer (studentenwerker)

Gertjan Bijzet

redacteur (tekstschrijver)

Mark Shaw

vrijwilliger boekenclub (theoloog)

Boris Pinksterboer

vrijwilliger boekenclub (filosoof)

Onderdeel worden van ons team?

Achtergrond

Al jarenlang zijn er zorgen over het welzijn van jongvolwassenen in onze samenleving (grofweg in de leeftijden 20-35, waaronder een grote groep studenten). Jongeren lijden bovenmatig veel aan stress, burn-out, prestatiedruk en eenzaamheid. De coronapandemie, met alle genomen maatregelen, versterken deze gevoelens*.

Aan de dieperliggende vragen, de zogenaamde ‘trage vragen’ of ‘grote vragen’ wordt nog vaak voorbijgegaan: Wat is de zin van mijn leven? Wie ben ik, wie wil ik zijn? Het vinden van een meaning of life is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Een overweldigend aanbod van bronnen van zingeving is beschikbaar via internet en vaak ook fysiek in de eigen stad. Maar hoe vind je daarin je weg? Zo worstelen veel jonge mensen alleen met ‘grote vragen’, wat veelal een versterker of zelfs de oorzaak is van gevoelens van eenzaamheid en depressie.

Dit is de aanleiding voor de verdiepingstrajecten en het onderwijsprogramma ‘Life Worth Living’ van De Grote Vragen. Twintigers, met heel verschillende achtergronden en levensvisies, trekken samen op in hun zoektocht naar zingeving, wijsheid en levensrichting. Ze luisteren naar elkaar, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Ze delen, filosoferen en reflecteren in een veilige omgeving en ondersteunen op hun beurt zo ook weer leeftijdsgenoten. In verbondenheid met elkaar, worden twintigers weerbaar: ze ervaren zingeving ondanks de weerbarstigheid van het leven en komen zo tot bloei.

*Lees hier de whitepaper met onderbouwing van het programma

Onze schrijvers

 • Rina Molenaar

 • Henk de Regt

 • Jeannette Helms

 • Wim Vermeulen

 • Marcel Canoy

 • Dirk Bezemer

 • Marjolein Jonker

 • Maarten Wisse

 • Corine Jansen

 • Ype de Boer

 • Hessel Zondag

 • René Fransen

 • Janine Hoogendoorn

 • Guus Labooy

 • Rutger van den Noort

 • Erwin Agteres

 • Lilian Jans- Beken

 • Paul Dekker