Is de Koran een gewelddadig boek?

Home | Is de Koran een gewelddadig boek?

Als de islam niet zo gewelddadig is als de Islamitische Staat (IS) ons wil doen geloven, waarom staan er dan zoveel gewelddadige teksten in de Koran? Deze vraag, of varianten daarop, hoor ik nogal eens. In mijn vorige artikel voor deze website wees ik erop dat de relatie tussen de islam en geweld niet zo makkelijk te leggen is. De context waarin moslims zich bevinden speelt namelijk een cruciale rol in de manier waarop zij de Koran uitleggen. Toch gebruikt IS regelmatig ‘gewelddadige teksten’ om te laten zien dat wat zij doet volledig in lijn ligt met de islamitische bronnen. Negeren andere moslims deze teksten dan gewoon? Of zijn ze ook voor een andere uitleg vatbaar?

Het is een feit dat zowel in de Koran (volgens moslims het woord van God) als in de Hadith (de verzameling uitspraken van de profeet Mohammed) behoorlijk wat gewelddadige teksten voorkomen. Om te illustreren hoe moslims met hun religieuze bronnen omgaan, zijn allerlei teksten te kiezen. Maar laten we ons concentreren op geweld. Neem geloofsafval. De profeet Mohammed heeft volgens een overlevering gezegd: “Wie zijn godsdienst verruilt [voor een andere godsdienst], dood hem.” Zo’n uitspraak lijkt onomwonden te stellen dat wie zich van de islam afkeert gedood moet worden. Sterker nog, veel islamitische geleerden zien deze uitspraak als reden om geloofsafval door moslims met de dood te bestraffen.

Geloofsafval of hoogverraad?

Toch is hier meer aan de hand. Andere geleerden wijzen er namelijk op dat deze uitspraak van de profeet niet letterlijk genomen kán worden. Zo’n lezing zou namelijk betekenen dat iemand die zich vanuit bijvoorbeeld het christendom bekeert tot de islam, ook de doodstraf verdient. Dat zou absurd zijn. Verder wijzen deze geleerden erop dat in de Koran (soera 2 : 256) staat: “Er is geen dwang in de godsdienst.” Dat lijkt moeilijk te rijmen met een verbod op bekering tot een ander geloof. Daarom stellen ze dat de uitspraak van Mohammed kennelijk anders geïnterpreteerd moet worden. Als laatste wijzen deze uitleggers daarom op het feit dat ‘godsdienst’ anno nu misschien een persoonlijke overtuiging is, maar in de tijd van Mohammed een ervaring was die je onderdeel maakte van een gemeenschap.

Als iemand die onderdeel is van zo’n gemeenschap – waarin bovendien conflictrelaties bestaan met andere geloven – van godsdienst verandert, dan heeft dat grotere impact. Dat is dan niet alleen een religieuze, maar ook een sociale, politieke en zelfs militaire keuze. De term die volgens deze geleerden beschrijft waar Mohammed hier op doelt, is dan ook niet ‘geloofsafval’, maar ‘hoogverraad’. Dit laatste bestraffen met de dood maakt het opeens een stuk minder controversieel.

De wijze waarop IS passages over onthoofding interpreteert, gaat in tegen de boodschap van barmhartigheid die overal in de Koran aanwezig is, stelt islamoloog Joas Wagemakers.

Onthoofding

Maar hoe zit het dan met één van de meest controversiële manieren waarop sommige radicale islamisten hun vijanden doden, namelijk onthoofding? Dat staat toch gewoon in de Koran? Ja, dat klopt. In soera 8 : 12 staat bijvoorbeeld: “Hak in op de nekken.” Deed men dat met een zwaard (en dat lag voor de hand in een strijd in de tijd van Mohammed) dan kwam dat neer op onthoofding. Ook hier zien we dat groepen als IS gebruik maken van verzen als deze, om haar onthoofdingen te legitimeren. Opnieuw is er echter meer aan de hand. Er is in dit verband op gewezen dat ook in de Koran staat: “Wij hebben jou alleen maar gestuurd als barmhartigheid voor de wereldbewoners.”

Bijna alle Koransoera’s worden bovendien ingeleid met de woorden “in de naam van God, de erbarmer, de barmhartige”. De Koran zou, zo bezien, doortrokken zijn van barmhartigheid, zelfs in het doden van iemand. Daarom zou er in deze tekst ook gesproken worden van ‘inhakken’ op iemands nek, wat een snelle, pijnloze dood impliceert. Critici van IS contrasteren dit met de wijze waarop die organisatie haar slachtoffers onthoofdt, namelijk langzaam en zeer pijnlijk. Het gaat volgens deze critici juist in tegen de geest van de Koran en de letter van dit vers, om mensen op zo’n manier te doden. Waar IS dit vers dus als legitimering gebruikt om mensen pijnlijk te onthoofden, zien critici ditzelfde vers juist als een verbod daarop.

De ware betekenis?

Bovenstaande wil niet zeggen dat de vreedzamere interpretaties van deze teksten ‘waar’ zijn. Het is niet aan mij als wetenschapper om een oordeel te vellen over wat de ware betekenis van deze teksten is. Ik concludeer slechts dat in de praktijk meerdere interpretaties als juist, correct en ‘waar’ gezien worden, door moslims zelf. Dat laat niet alleen iets van de diversiteit onder moslims zien, maar ook van de dynamische aard van de letterlijke Koran- en Hadithteksten zelf. Hoewel dit geen antwoord geeft op de vraag wat de ware betekenis van deze teksten is, toont het wel heel duidelijk aan dat zelfs overduidelijk gewelddadige passages ook heel anders – en veel vreedzamer – geïnterpreteerd kunnen worden dan IS ons wil doen geloven.

Joas Wagemakers

Joas Wagemakers is islamoloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. In november 2010 promoveerde hij cum laude aan de Radboud Universiteit op zijn dissertatie over de Jordaanse ideoloog Abu Muhammad al-Maqdisi, een van de belangrijkste, nog levende islamitische geleerden en schrijvers over de jihad. Wagemakers belangrijkste expertisegebieden zijn het Salafisme, Saoedi-Arabië en de Palestijnse gebieden, islamitische bewegingen in Jordanië, modern geschiedenis van het Midden-Oosten en het Palestijns-Israëlische conflict sinds 1987.

36 reacties

 1. Max op 4 maart 2018 om 09:29

  Islam is een totalitaire ideologie en bedreigt de mensheid al 1400 jaar!De historie van de islam is: moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam. De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft. Deze boek oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen! „De heerschappij is alleen voor Allah.” (Koran:12:40) …„En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.”(Koran-8 vers 40) …„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.” (Koran 2:98) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60:4) …„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.) …„O Profeet, bestrijd de ongelovigen en de huichelaars en pak hen stevig aan. Hun verblijfplaats is de hel; dat is pas een slechte bestemming.” (Koran 9:73) …„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2:193) …„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen/niet-moslims. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran 8:12) …„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14) …„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.” (Koran 9:29) …„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden.” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden.” (Koran: 8:12) …„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.” (Koran 4:76, 60:4) …„Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” (Koran 4:74) …„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.” (Koran 4:95) enz. enz.
  VERSCHRIKKELIJK! De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan de moslims van nu. Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek. Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld, uitgevoerd worden in de naam van de islam. De strijd die de moslims voeren tegen de andersdenkenden zal een eeuwige strijd blijven. Zolang het Westen zich blijft verzetten tegen de islamisering komt er geen einde aan het terrorisme.

  Arabist Hans Jansen zei: De Koran jut moslims voortdurend op om niet-moslims te vervolgen: „Sla ze dood waar je ze maar vindt, vermoord niet-moslims waar je ze maar tegenkomt”. Wat IS nu doet in het Midden-Oosten is precies zoals het in de boeken staat. IS toont het ware gezicht van de islam. Want, IS brengt de Sharia in praktijk. Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia. Terreurorganisaties zoals Hamas, Al Qaida, Hezbollah, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam, die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft.

  • mm Gertjan Bijzet (redactie) op 5 maart 2018 om 11:35

   Beste Max, je bent duidelijk in je mening. Maar waar baseer je je mening op. Joas Wagemakers (islamoloog) stel in bg. artikel niet voor niets dat je de gewelddadige teksten in de Koran ook anders kan interpreteren. En dat gebeurt ook volop. Er zijn tenslotte veel meer moslims die vreedzaam met elkaar en anderen samenleven, dan moslims die de terrorist uithangen. Dus dan zou de overgrote meerderheid van de moslims ernaast zitten qua interpretatie? Hoe denk je daarover?

   • François van mol op 7 maart 2019 om 18:09

    Gertjan vertel je dit nu omdat je dan snacht’s beter kan slapen of betaalt men jou hiervoor 🙂

    mvg

   • hans71 op 24 maart 2019 om 01:25

    De islam heeft met zijn geweldadige geloof meer doden gemaakt vanaf zijn bestaan dan alle oorlogen bij elkaar die deze wereld heeft meegemaakt!Honderden miljoenen zijn het!En die islam,waarvan de meeste arabieren en turken waren/zijn,nu ook afrikanen en aziaten omdat zij daar ook dat geloof met geweld
    hebben gebracht ,zijn ook een van de grootse en wreedste slavenhandelaars geweest!Want als men een land veroverde om die islam te verspreiden,maakten ze de bevolking tot slaven,verkrachten de vrouwen en hun dochters eerst,gewoon waar de families bij waren,die moeten door een hel zijn geggaan,en verkochten ze weer aan medemoslimstrijders en leiders!

   • Max op 21 juni 2019 om 19:24

    Gertjan Bijzet: De Mekkaanse verzen van de Koran zijn niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig.Het gevaar ligt in de gehele Koran, beginnend met de Mekkaanse verzen, om vervolgens geleidelijk te intensiveren door de toenemende woede, frustratie en discriminatie jegens ongelovigen (niet-moslims). De oplossing voor deze woede en frustratie, waarvan de Koranlezer voelt dat die uiteindelijk wel zal móeten komen, volgt in soera 9 vers 14, ‘Berouw’. Hierin krijgen de gelovigen de toestemming van Allah om ongelovigen te straffen, alsof zij de hand van Allah zijn: ‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.’ Dit vers maakt duidelijk dat geweld tegenover de ongelovigen niet alleen goddelijk is toegestaan, maar ook voldoening zal geven aan de gelovigen (moslims). Er staat zelfs dat het de harten van de moslims genoegdoening zal schenken, alsof het geweld de oplossing is voor de frustratie of woede die men voelt. Dus,het vergif begint met de Mekkaanse verzen, die alleen kunnen leiden tot een oplossing middels de oproepen tot geweld in de Medinese soera’s.Het gevaar ligt dus in de gehele Koran, beginnend met de Mekkaanse verzen, om vervolgens geleidelijk te intensiveren door de toenemende woede, frustratie en discriminatie jegens ongelovigen (niet-moslims)….

    • Chaima op 19 september 2019 om 17:16

     Mijn Nederlands is niet zo goed dus ik zal het heel kort houden, hoe kan de Islam, die zelfs roddelen verbiedt, goedkeuren om moord te plegen .. ? Je hebt het gewoon verkeerd begrepen en je moet nie alles geloven wat je leest, want er zijn zoveeel foutieve bronnen en valse vertalingen, en de meeste soera’s ( versen ) uit de Koran die met mensen te vechten of te vermoorden gaan, gaan tijdens de oorlogen en niet dat als je een niet-moslim langs je ziet lopen moet vermoorden, als alles wat je zegt echt was dan was allang iedereen vermoord door meer dan 1 milliard moslims die er zijn. Er zijn ook veel extremisten, en zij zijn degene die een slecht beeld geven over de islam en de waarheid vd islam. En er zijn super weinig mensen die echt 100% volgens de Islam leven. Als je iets logischer denkt dan zie je dat de islam helemaal niks met geweld te maken heeft, en terroristen zijn GEEN moslims.

     • Houda op 10 november 2019 om 15:38

      Chaima, je hebt helemaal gelijk!!     • Hamza op 8 december 2019 om 08:09

      het valt niet te discuseren want je gelooft en als je gelooft kan je er toch nog steeds niet uitkomen want je gelooft je kan niet bewijzen of het wel of niet waar is

      Ik weet gewoon dat mensen er zwaar op tegen zijn en ik denk dat het niet zo is en ik ga er totaal niet op in want hun mening kan je toch niet veranderen ik zal gewoon zeggen
      je hebt gelijk
      dan is het gewoon klaar en de discussie eindigt   • Bert Soons op 10 juli 2019 om 15:50

    Zeker moslims zijn redelijk vreedzaam,maar dat verandert als ze in de meerderheid zijn .Den voeren ze de sharia in (handen afhakken,steniging, besnijden,enz kijk naar de landen waar de islam aan de macht is hoe het daar toe gaat.Googel, lees boeken,verdiep u in de koran,dan zult u anders praten.groeten bs

   • Maria op 1 september 2019 om 09:43

    Je zou de teksten anders kunnen interpreteren maar voor de meeste mensen is de manier om gewoon te lezen wat er staat . Een kafir mag onthoofd worden . Ik denk dat hier weinig te interpreteren valt en zo ja dan niet door de ” gewone” mens.

   • eric van stigt op 13 september 2019 om 03:06

    jij ben wel erg naief.de vreedzame moslims worden strax gedwongen de kant van het salafisme te kiezen anders worden ze nog eerder gedood als een ongelovige,jood of christen.het wordt als verraad gezien als ze niet luisteren

  • mm Gertjan Bijzet (redactie) op 5 maart 2018 om 11:37

   Heb je dit artikel ook gelezen? Ben benieuwd wat je ervan vindt: https://degrotevragen.nl/is-islam-gewelddadiger-dan-christendom

  • Nicky op 22 februari 2019 om 04:46

   Jin liegt hardop jij ontwetende… Ten eerste is de islam echt genadig en menselijk.. ten tweede pak jij de enigste verzen uit de koran samen die kunnen worden gemisinterperteerd!!! Walahi er staat niet 1 vers in de koran die moord goedkeurd of toelaat…. Sy
   Sterker nog jou hele koran interpertatie is vervormd en vervloekt…. De uitleg en de vertaling die jij gebruikt is waardeloos…. Ik zeg jullie “o ontwetenden” dat de verzen die jij net benoemd in een context staan ok… 1 van die contexten os het gebod om te vechten en dus te doden! Maar begrijp goed dat de wahija (openbaring) hiervan op het slagveld plaatsvond, en mohamed saw en zijn groep dus tijdens de slag inlichte over de aanval van de vijand van achter.. en zodoende mohamed saw op de hoogte bracht van een hinderlaag.. en hem daarop wees met de woorden: “dood hen waar jij hen ook treft”.. en dit vers geld dus in nood als je in in hinderlaag ligt!!! Dat is de juiste interpertatie en de interpertatie die de echte moeslims volgen… En dit staat duidelijk on fe biografieen en de geshiedenis… En er staan wel 10.000 woorden in de koran over de mrns en vergiffenis en er staat maar 3 % van het strafrecht in de sharia in de koran… En de rest gaat over profeten, de natuur en de hoogste waarheid ivm mozes, jezus en de rest…. Jou argumenten met deze koranverzen en de zgn strijd is niet waar en mist zijn context en zijn uitleg….. En ik ben in staat elk vers wat jij aanhaalt te weerleggen dmv simpele vormen van uitleg… Aub begin me niet over die paar omstreden verzen, omdat jij ze niet kent tijdens de wahija (openbaring).. en omdat jij ze selectief hebt gekozen om de islam te verzwakken… Maar integendeel is het xo dat deze verzen in een context staan en een uitleg hebben die te maken heeft met een directe gebeurtenis uit mohameds leven (saw).. zoals bv: dood hen waar jij hen ook ziet” (koran). Maar dit vers telde toen mohamed saw door een leger werd aangevallen van achter tijdens de strijd! Dus dit is niet van toepassing op het dagenlijks leven!! En dit geld voor elk omstreden vers uit de kpran…. De islam kent ook abdoluut geen geschiedenis van geweld en bekeringsdrang etc… De islam is echter de enigste godsdienst die dwang en geweld verafschuwd…. De bijbel staat 300 paginas vol oorlog… Met alle gruweldaden van dien.. en de koran heeft slecht enkele verzen die worden misbegrepen en die worden misbruikt door “jullie”… Maar in feite is de koran het meest wetenschappelijk correcte bork en het mrest schappelijk en het meest monotheistisch, en het meest menselijk en het meest persoonlijk, en het meest overheersend, en Het meest overtuigende argument wat er is….. Dus!!!? Ik daag jou bij deze uit om al jou verzen en argumenten tegen de islam te bewijzen, en dan walahi weerleg ik ze allemaal, met bewijs en uitleg….. Er is niks wat je kan waar maken … Salaam bilal

   • odysseus op 26 april 2019 om 18:04

    Jaja jullie gelovigenweten het altijd wel weer recht te praten. Wat krom is, recht praten noemen we dat. En het valt mij op dat altijd maar weer ontkend wordt als er iets gebeurt uit naam van God.

    Feit is dat dit dit alles in de Koran en andere boeken staat en dat er door de eeuwen heen veel doden zijn gevallen in naam van de diverse godsdiensten. De godsdiensten zijn bedoeld om mensen te onderdrukken en mensen voor te houden dat ze moeten kiezen voor een geloof om te zorgen dat ze in de hemel komen. Ben je in een westers land, dan zal je de bijbel voorgeschoteld krijgen, ben je in een oosters land dan zal de koran naar voren komen.

    Een god heeft geen boek nodig,die kan het zelf wel.

   • Bert Soons op 10 juli 2019 om 15:57

    De bewijzen zien we om ons heen.Of leest u geen kranten en kijkt u geen tv. moslims plegen aanslagen en terreur overal.Dat gebeurt op bevel van de koran,dit boek roept op tot geweld.Heeft u wel eens een cristen gezien die een bomgordel omgeeft en ongelovigen vermoord.

  • Safouan op 5 november 2019 om 14:25

   Hoi max, kunnen we privé met elkaar in contact komen via social media? Dan zal ik je uitleggen wat islam precies inhoud en dat de dingen die je overbrengt niet klopt met de manier hoe je ze interpreteert. De “gewelddadige” verzen zijn geopenbaard in de tijd dat de profeet Mohammed (vrede zijn met hem) NOG geen toestemming had van Allah (swt) om terug te vechten tegen de ongelovigen die hem wilden vermoorden. Allah (swt) heeft gezegt dat de profeet (vrede zijn met hem) hem mag vermoorden als zei hem willen vermoorden. (Dus had de profeet (vrede zijn met hem) wel toestemming van Allah (swt) om tegen te vechten. Een eerlijke gevecht dus. Als in een oorlog iemand met een mes aanvalt mag de ander niet met een zwaarder wapen tegen vechten. De tegenstander moet gelijke wapens hebben volgens de islam. Ik zou graag meer met je willen praten hierover dus laat me weten als ik met je in contact kan komen. Moge god jou op het rechte pad leiden. Ameen.

 2. Max op 3 mei 2018 om 16:32

  Maar… Joas Wagemakers (islamoloog) zegt niet de waarheid…”Wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet taqiyya,”zei arabist Hans Jansen…Al Ghazzali (1059-1111), een van de belangrijkste theologen van de islam, vat het gebod van de taqiyya als volgt samen:”Weet, dat de leugen op zich niet verkeerd is. Wanneer een leugen de enige manier is om een goed resultaat te behalen, is hij toegestaan. Daarom moeten we liegen wanneer de waarheid tot een onaangenaam resultaat leidt.”…

  De Koran bevat vele tegenstrijdige uitspraken. Wat op de ene plaats verboden is, wordt op een andere plaats nadrukkelijk verlangd – en omgekeerd.Want de soera’s in de Koran zijn namelijk niet chronologisch, maar op lengte gesorteerd – en de jongere soera’s (uit de gewelddadige late fase van Mohammed in Medina) doen de oudere uit de in vergelijking nog vreedzame periode in Mekka teniet.Over bijna ieder populair thema (vrouwen, christenen, Joden) vindt men positieve en negatieve, vreedzame en vernietigende uitspraken. Dit geheim wordt echter door islamitische geleerden als een graal beschermd – en alleen bij speciale gelegenheden geventileerd…Tegenover de eerstgenoemde positieve uitspraak ”Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!” bestaan er talrijke volledig tegenovergestelde uitspraken, zoals de volgende: ”En doodt hen, waar je hen ook ontmoet…” (soera 2, vers 191) of de uitspraak in soera 47, vers 4-5: ”Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast…”….In het begin van zijn missieactiviteit probeerde Mohammed nog op relatief vreedzame wijze de bewoners van Mekka voor zijn nieuwe monotheïstische religie te winnen. Hij verwachtte vooral, dat de Joden en de christenen zich zouden aansluiten bij zijn nieuwe religie. Maar hij werd teleurgesteld. Want noch de Joden noch de christenen dachten er aan om de leer van deze buitenstaander. Uit die tijd – ook wel de Mekkaanse fase genoemd – zijn dan ook de meeste van de vreedzame en tolerante soera’s van de Koran afkomstig. ….

  In Medina werden Joden en christenen (en in hun gevolg alle ”ongelovigen”) in toenemende mate zwart gemaakt en voorgesteld als de ergste vijanden van de islam, die allemaal moeten worden gedood, opdat de islam zich kan uitbreiden.Uit die tijd – ook wel de Medinese fase genoemd – zijn dan ook de meeste van de intolerante en tot moord, oorlog en vernietiging van alle ”ongelovigen” oproepende soera’s van de Koran afkomstig… Mohammed voerde vanaf 623 meerdere veldtochten! Hij was zodoende na zijn uittocht naar Medina niet alleen de profeet van de door hem gestichte religie, maar een veldheer, die in tientallen oorlogen en overvallen op karavanen duizenden mensen liet doden – en wiens moord- en wraakzucht zelfs de bewoners van Medina niet spaarde, dezelfde, die hem in zijn moeilijke periode met open armen hadden ontvangen.In zijn streven om Medina ”Jodenvrij” te maken, organiseerde hij een ongelooflijke slachting onder de joodse stam van de Banu Qurayza: toen deze stam weigerde om op bevel van Mohammed in zijn geheel over te gaan tot de islam, liet hij in het jaar 527 na Chr. 700 joodse mannen (andere bronnen spreken van meer dan 1000 mannen) in een unieke slachting onthoofden en hun vrouwen en kinderen tot slaaf maken.Men mag Mohammed daarom gerust als een massamoordenaar van zijn tijd inschalen…

  Terwijl de oorlogszuchtige soera’s uit de Medina-periode later kwamen dan de veeleer vreedzame soera’s uit de Mekkaanse periode van Mohammed, zijn hun inhouden wezenlijk belangrijker en meer bepalend voor de koers van de islam dan de vreedzame Mekkaanse soera’s. Dat is het antwoord op de vraag waarom de radicale vertegenwoordigers van de islam historisch altijd de boventoon voerden…Wie dit principe niet kent (en dat betreft de meeste moslims, vooral ook de meeste intellectuelen uit het Westen), staat zo goed als hulpeloos tegenover de elkaar tegensprekende inhouden van de Koran – en verwijst in zijn onwetendheid en wanhoop liever naar de vreedzame passages van de islam.Omdat in de islam het principe van opheffing geldt (het later gezegde is belangrijker dan het eerder gezegde) heffen de soera’s uit de intolerante en vredesvijandige late fase van de islam (Medina) de veeleer gematigde soera’s uit de Mekkaanse vroege fase van de islam quasi op.Met de relatief vreedzame en tolerante Koranverzen uit de Mekkaanse fase maakt de islam propaganda om nieuwe leden te werven.De gematigde islam bestaat daarom alleen maar in de hoofden van onwetende moslims en argeloze westerlingen.. ..’De naam ’gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het” (Recep Tayyip Erdoğan. Bron: Milliyet, Turkije, 21 augustus 2007)….

  • M op 19 januari 2019 om 02:26

   Je bent boos Max, en overtuigt van je ontdekte waarheid strijdbaar. Ik zou bijna dat je gelooft.

   Je kunt zelf helemaal gek maken als je de Joodse Bijbel, Christelijke Bijbel en Koran tot moes analyseert, totdat je de juiste antwoorden hebt gevonden. Zo’n gedetailleerd beschrijving van de afslachting van Joodse mannen is fantastisch. Je noemt zelfs andere bronnen die over een hoger aantal doden spreken. Dat zet me aan het denken over welke informatie uit die periode bewaard is gebleven. Dan moet je zelf tot conclusie komen dat er misschien velen zijn die vandaag de dag hun naasten op elke manier mogelijk hun mening ondersteunen met gefabriceerde informatie. Niemand kan zeker zijn dat die zaken zijn verlopen zoals ze zijn beschreven. In religie of fictie.
   Zo zijn er bronnen vanuit Christelijke of Joodse hoek die beweren dat Mo eind 6e eeuw na Chr. is geboren en de Islam begin 7e eeuw uit de startblokken is gesprongen. Dat maakt jouw afslachting begin 6e eeuw niet alleen een gruweldaad, maar zou Mo een wereldwonder moeten zijn geweest om de 100 jaar (en misschien ouder) te halen om zo die daad begin 6e eeuw mogelijk te maken.
   De gruweldaden kun je ook met een Joodse of Christelijke deken bedeken. De Christenen die de Joodse bijbel even door elkaar husselen (op 5 boeken na dan) en het Het Oude Testament noemen, en zich later bedenken en ook uitverkoren willen zijn.
   Er zijn uit naam van allerlei zaken mensen gedood. Als jij een geweldig persoon bent dan zal jouw geloof naar alle waarschijnlijk ook geweldig zijn. Zelf kijk ik liever naar het individu, dan naar drie fabels die beweren de waarheid in pacht te hebben.
   Zo zal jouw woede een wortel hebben die waarschijnlijk zijn oorsprong kent in jou persoon zelf. Je opvoeding, ervaringen, angsten etc etc.
   Wat ik wil zeggen Max, vergeet niet te leven en je leven te leiden. Mensen zitten niet te wachten op allerlei feiten uit een tijd waarin alles anders was. Zo anders dat je je soms verbaasd over zaken als schandknapen (jonge kinderen) die algemeen aanvaard goed waren onder Romeinen bv. Soms moet je in spiegel kijken en gewoon lachen. Of dit is omdat je weinig lacht, of uit zelfspot of doordat je de belachelijkheid der zaken in de ogen aankijkt laat ik aan jou over.

   • Henk Veldman op 3 februari 2019 om 18:47

    ‘t IS weliswaar wel laat om nog te reageren, echter wat Max heeft verteld en overduidelijk niet uit “eigen” bron kon komt is een schoolvoorbeeld van de smerige leugens die veel mensen beweren, door “Medina” aan te halen waar de joden zo ontzettend op hun lazer zouden hebben gekregen.
    Het tegendeel is juist waar en je zou zelfs als je én jodenhater en moslimhater wel eens een bewijs kunnenvinden hoe Mohammed heulde met de joden.
    Als je hier kijkt: https://www.wikiwand.com/nl/Verdrag_van_Medina#/Vertaling lees je een lange lijst van voorwaarden en overeenkomsten die in alle opzichten juist de joden op een bijna extreme manier beschermen.
    Het gaat zelfs zover dat Mohammed die inmiddels al een Sharia-wetgeving had ge:introduceerd, waarbij o.a. vrouwen en mennen juist wél gelijk werden gemaakt voor de joden deze wetgeving heeft toegestaan die juist niet te hoeven om hun eigen man-vrouw opvattingen te mogen handhaven waar juist expliciet die onderdrukking aanwezig is.
    In het artikel kun je de volgende zin lezen:
    “Het oorspronkelijke effect van het Verdrag was het ontstaan van de eerste moslimstaat. Deze werd niet ondersteund door islamitische wetgeving (sharia), maar met name door destijds bekende gebruiken in die regio.” Dus NIET! door de sharia!
    Maar lees dit ook eens: Regel 46 Een vrouw “zal alleen bescherming kunnen ontvangen bij toestemming van haar gezin.” Hier staat dus klip en klaar dat je een (joodse) vrouw wel mag beschermen maar dat je dat pas in overleg mag doen met de rest van de familie!
    Hier https://www.wikiwand.com/nl/Sharia#/Verhouding_tussen_mannen_en_vrouwen kun je het volgende lezen:
    “Wanneer een vrouw in ernstige mate ongehoorzaam is aan haar echtgenoot heeft de man volgens de Koran het recht haar, na een traject van vermanen en vermijden, licht te tuchtigen door middel van een symbolische, lichte tik met een miswak, een takje dat gebruikt wordt om de tanden te reinigen. De tuchtiging mag geen pijn doen en geen letsel veroorzaken.”
    En dat terwijl expliciet ergens in de Bijbel staat dat je je vrouw eventueel 400 stokslagen mag geven. (Zo moet je volgens de Bijbel ook je ongehoorzame zoon doodmaken, maar dan wel buiten de stadspoorten!)

    ————————–
    Even aan Joas…. Complimenten voor je stuk. Ik ben nieuwsgierig of je dit wel eens hebt bedacht over de man-vrouwverhouding. Laat het me weten. 🙂

    • Zoulikha Asnnosi op 29 oktober 2019 om 09:37

     Welke boek lees jij ….ik denk geen islamitische koran.Het is meer een kruisvaarders boek.

 3. Max op 7 mei 2018 om 13:28
 4. Hassan op 30 augustus 2018 om 10:26

  Beste redactie,

  Jullie en de Islamoloog zouden nog wat verder en beter in moeten verdiepen. Jullie moeten de juiste boeken lezen met de originele teksten. Er bestaat maar 1 interpretatie, te vinden in Tabari, Ibn, Katir, Boukhari….(excuses indien ik het niet goed heb gespeld) Deze staat al 1400 jaar vast en uitgelegd. Hierin wordt de Sharia uitgelegd.
  Als reactie op de hierboven “vreedzame moslims”: waarom heb ik dan in de praktijk zoveel problemen met hun als ik het over de Islam heb? Waarom word ik als exmoslim bedreigd? Waarom veranderen deze zgn. “Vreedzame moslims” in vuurspuwende, mij met de dood bedreigende mensen als ik de Islam bekritiseer? Door jullie “interpretaties” van deze geweldadige boeken beschermen jullie de Islam en verklaren jullie mensen zoals ik daarmee vogelvrij.
  Laat de grondwet van Nederland veranderen in Sharia, dan ga je merken wat Islam is. Dan ga je merken hoe vreedzaam de moslims met elkaar en niet-moslims leven. Kijk bijvoorbeeld ook even naar de huidige situatie van de Christenen in Egypte. Geef de Islam de macht, dan kunnen we verder praten over verschillende interpretaties van de Islam.

  • Henk Veldman op 4 februari 2019 om 13:18

   Ach, toch nog even Hassan. Je schrijft fat je als ex-moslim voortdurend bedreigd wordt. Dan is het toch mooi dat je als moslim altijd geheel veilig over straat kon lopen zonder dat je vertelt werd dat je met je geloof voortdurend anderen bedreigd en dat moslims masaal de joden hebben vermoord en dat het terecht is dat de moslims in Israël tenminste wél afgemaakt mogen worden zoals dat in de Bijbels staat beschreven.
   Hassan, vraagje! Waarom bleef je geen moslim? Veel veiliger om hier te wonen…

 5. Hassan op 30 augustus 2018 om 11:38

  Beste redactie,

  Wat ik hieraan nog wil toevoegen: Max heeft duidelijk uitgelegd en de betreffende verzen aangegeven en nog reageer je met: waar baseer jij je mening op? Zijn mening is gebaseerd op de betreffende teksten. Ik zou je trouwens nog tientallen, zoniet honderden passages meer kunnen geven als bewijsmiddel.
  De vraag of de Koran gewelddadig is, vind ik al vreemd. De Koran begint met bedreiging en eindigt met geweld.
  En bedankt Max voor je reacties en uitleg.

  • Henk Veldman op 3 februari 2019 om 18:52

   Hassan, nee de Bijbel begint met geweld. Daar staat expliciet dat de joden andersgelovigen nen niet gelovigen moeten dode. Waarom de joden dat moeten doen, terwijl in de Koran staat is dat god het zal doen is omdat de joden de enbigen zijn die die kwaliteiten hebben om het te kunnen doen. En god kan dan ondertussen overal over de wereld andere mensen doden die niet in hem of een andere god geloven. (Zoals je misschien bekend is zijn joden, christenen en moslims weliswaar monotheïstisch, maar god weet zelf dat er wel degelijk meerdere goden bestaan. Anderz ou hij het immers niet hebben overt andere goden. )

   • Ik op 14 juni 2019 om 10:52

    Beste Henk,

    De Bijbel begint niet met geweld, maar met het scheppingsverhaal. Verdiep je anders eerst even voordat je allerlei onzin gaat verkondigen.

    mvg

 6. Benhaddou op 22 maart 2019 om 15:33

  Jij bent nooit moslim geweest en jij kent de islam niet je draagt slecht een naam maar dat zegt niks. Weet dat er niemand wakker ligt of jij nou christen of jood of helemaal niks meer bent. Wij als moslims kunnen maar 1 ding zeggen moge allah jou leiden naar de waarheid. Als je de koran leest en je je begrijpt t dan weet je dat t de woord van allah (god) is. Er staan wetenschappelijke feiten in die pas een paar jaar geleden zijn ondekt en er is geen 1 fout of tegenstrijd te vinden in t hele boek.
  Jij beweert dat je moslim was maar ik denk puur omdat je ouders en familie het waren. Maar jullie hebben er nooit wat van begrepen niet van de quran en niet van de hadith.

  • klaas op 17 april 2019 om 21:40

   Interessante die wetenschappelijke feiten.
   Noem er eens 3.

 7. Adil op 2 april 2019 om 18:39

  Ik ben van rooms-katholiek naar moslim bekeerd. Al hamdullilah. De reden dat ik dit heb gedaan is volgens mij precies waar het zo vaak fout gaat. In de islam gaat het om de relatie tussen mij en allah of God. Daar staat niets of niemand tussen, dus ook geen kerk. Wanneer mensen gaan oordelen op basis van bijbel talmoed of koran dan gaat het fout. Wij mensen moeten anderen niet beoordelen. Laat dat over aan die waar je in geloofd. Wanneer we anderen gaan opleggen wat goed is of wat niet goed is op basis van het boek, dan komt er een strijd die niet nodig is. Ik heb echt nooit begrepen waarom er zoveel oorlogen zijn geweest terwijl het in weze allemaal om hetzelfde gaat. Dus ik hoop dat iedereen zijn weg vind naar hetgeen hij zoekt. In mijn geval Jenna.

 8. Suzy op 3 april 2019 om 18:54

  Brunei…. sharia…. stenigen van HOLEBI’s…. Net een nieuwe wet erdoor.

  Moeten we km teksten aanhalen of mag dit gewoon een feit zijn… Interpretatie of niet van de Islam. Nog steeds gebeurt onrecht in naam van Islam via Sharia.

  Maar elke vorm van religie indien gebruikt om bepaalde doeleinden te bereiken mogen van mijn part afgeschaft worden. Geloof hoort in de privé-sfeer.

 9. Unknown op 17 april 2019 om 01:47

  Ook ik ben een bekeerling alhamdulillah. Laten we eerlijk zijn dat deze hele discussie over diverse geloven (de Islam in deze topic) vanzelfsprekend zijn, maar tegelijkertijd onzinnig.

  Wat is het nut van dit soort vragen of discussies? Ik ga ervan vanuit dat de mensen die deze vragen stellen of discussies beginnen zij iets willen bereiken… Mensen zullen verschillende redenen hebben. Sommige volgen de schapen en sommige uit belang voor de veiligheid van de samenleving of hun omgeving (die worden aangesproken door de aanslagen, persoonlijke ervaringen en/of denkwijzen).

  Voor de mensen die niet te veel willen lezen alvast een korte samenvatting: Elke samenleving bevat rotte appelen, heeft regelgevingen of ethiek/geloof die in het verleden of in de toekomst raar zouden worden bevonden.

  Uiteindelijk draait het allemaal om individueel belang (bewust of onbewust) en veranderd de wereld op kort/lang termijn in denkwijzen, wetgevingen, geloven & doen).

  Uitgebreide uitleg

  Ik ben net zoals Max ervan overtuigd dat het belangrijker is om te kijken naar de omgeving waarin iemand is opgegroeid dan naar het geloof. Het is namelijk zo dat iemand zijn acties vaak zijn te achterhalen door zijn sociale omgeving van vroeger als kind zijnde (goed of slecht) of door heftige ervaringen (individueel gericht) die diegene anders hebben doen denken. Als jij een kind verteld sinds jong af aan dat een mango een watermeloen is dan zal een kind dit ook zo benoemen totdat hij tegen de feit aanloopt en zelf kan nadenken. Dit is een stom voorbeeld uiteraard, maar de meeste belangrijke personen in iemand zijn leven hebben het meeste invloed op iemand. Door iemand zijn hele leven heen spelen de ervaringen en sociale contacten dus een belangrijke rol (het gaat dus letterlijk om psychologische uitkomsten, dit is allemaal ook bewezen).

  Neem als voorbeeld de film: “The truman show” met Jim carrey. De ware betekenis achter deze film lijkt mij dat dit de invloed laat zien op iemand zijn leven door de omgeving om zich heen. Daarmee ook gezegd dat je ten alle tijden ongeacht een vertrouwde omgeving altijd onderzoek moet doen of iets ook daadwerkelijk echt waar is (ongeacht wat voor onderwerp, zoals bijvoorbeeld dingen in de media, iemand zijn mening, ect.)

  Anyways nu snap ik, waarom er wordt gehaakt op de delen betreft het vermoorden van mensen in de Quraan. Ik geef al eerlijk toe dat ik niet genoeg kennis heb qua feiten over de Quraan, maar het is zeker waar dat de Quraan in teveel delen te weinig context bevat waardoor het te letterlijk wordt overgenomen. Betreft de soerahs over moorden, tja dat is dan nogal k*t als iemand dat zo klakkeloos overneemt met nare gevolgen van dien. Echter als moslim zijnde is het van belang dat je de Quraan bestudeerd en de context erachter leert te begrijpen. Zoals staat beschreven zullen alle gelovigen door de gehele wereld steeds minder praktiserend worden en dit is al te zien in het westen… dan ook al heel erg bij de Christenen, bij de moslims zal dit ook gebeuren, maar blijkt veel trager te zijn. Anyways het punt is dat ook vele moslims niet genoeg tijd besteden aan het geloof buiten het verrichten van de belangrijkste en verplichte gedeeltes. Ook dit zijn eigenlijk individuele “fouten” i.p.v. het ware begrip en context erachter en de insteek die bij hef geloof komt kijken.

  Politiek, wetten en wetenschap zijn in de meeste gevallen in tegenstrijd met het geloof. Ik zie bijvoorbeeld het geloof meer als ethiek en spirituele kant en de overheid en dergelijke als vaste “feiten”. Hier zou een balans in moeten zijn, maar de wereld is daar en tegen in zwart-wit… Hoewel ISIS misschien hun moorden rechtvaardigen met het geloof (waar ik het overigens oneens mee ben) worden er genoeg oorlogen & moorden gevoerd door “ongelovige” of mensen binnen het wettelijk systeem… Nu kun je beginnen over dat deze criminelen wel worden bestraft binnen het systeem en ISIS niet… Maar de meeste moslims dragen een behoorlijk aantal zelfde normen en waarden van het westerse systeem en keuren ISIS zeker af. Ander zou je toch zeker bijna een miljard terroristen of criminelen hebben in de wereld…

  De discussie blijft maar voorgelegd worden over geloven terwijl het werkelijk gewoon doorgeslagen mensen zijn die deze acties uitvoeren. ISIS is gwn een mengeling van extremisten, gekken, schapen of mensen die bijvoorbeeld onder dwang meedoen. Daarnaast zijn de landen waarin ISIS zich bevind in derde wereld landen, zelfde verhaal in Afrika met de rebellen. Het is een slechte ontwikkeling helaas, maar iets wat het westen lijkt mij niet kan begrijpen waaruit dit daadwerkelijk ook ontstaat… Het lijkt mij de armoede en de low standards die hierin een grote rol spelen waarin deze groepen ontstaan. Of goede manipulatoren? (zoals Hitler, die een ongelovige was ;). Voorbeelden van groepen: nazies, bloods & crips, kartelen en genoeg andere die niet gelovig zullen zijn of uit naam van het geloof handelen dan…

  Al zullen alle geloven weggevaagd worden van de wereld.. dan zal je alsnog tegen de feiten aanlopen van macht, geld & egoïsme & democratie (iedereen kan zonder gevolgen zeggen en haast doen wat diegene wilt, er zullen steeds meer groeperingen ontstaan, meer onenigheden en nutteloze discussies zonder daden ect.). De enige manier om daadwerkelijk bijna alles onder controle te houden is een dictatuur (geen fan van). Iemand die niet luister of niet goed bij zn hoofd is word gelijk ernstig afgestraft. Alleen dictatuur draait ook op individuele gewin dus ja, uiteindelijk loop je daar ook tegen de feiten aan. Het grappige is dat de wereld nou eenmaal zo is en hier is niets aan te veranderen.

  Iedereen verteld bijvoorbeeld wel eens een leugen voor eigen gewin (korting, sociale gewin, ect.). Hoewel dit misschien kleinschalig is draait het allemaal om hetzelfde, individuele gewin. Neem als voorbeeld de politiek die allemaal onzin lult (leugens) voor macht en ISIS die dit doet via moorden. Iedereen heeft nou eenmaal andere grenzen en andere methodes om dit te bereiken. Ongeacht op welke schaal dit wordt gedaan en welke methodes er worden gebruikt om over iemand zijn rug te lopen voor eigen gewin. Het moraal blijft hetzelfde en dat alleen al is fout en is een nare eigenschap die we allen in ons dragen.

  Je kan duizenden voorbeelden verzinnen… Het punt is dat net zoals dat individuelen kunnen veranderen in hun doen of denkwijzen doen samenlevingen dit als geheel ook. Wat vandaag de waarheid is kan morgen een leugen zijn. Een feit is dat dit soort discussies & problemen over de gehele wereld een kwaal zal blijven voor de mensheid ongeacht wat voor type samenlevingen wij in leven (denkwijzen, wetgevingen, geloven & doen).

  Een handige tip is dan ook: stress niet, wees goed voor jezelf & anderen en lach zoals Max al aangaf.

 10. Khalid op 10 mei 2019 om 05:41

  Godzijdank wordt de groep moslims, die de authenticiteit en de waarde van de Hadith ontdekken steeds groter. Deze groep is relatief veel kleiner, en opereert in stilte.
  Stilte gevoed door de druk vanuit sociale kringen die achteloos en blindelings achter de imams, hun religieuze opvoeding, en hadith staan. De koran is volledig, compleet, authentiek, en wordt simpel uitgelegd. Letterlijk alle negativiteit wat aan de “Islam” gelinkt wordt, is een voortvloeisel afkomstig uit 1 van de versen uit de Hadith. Ik zelf ben gevoed met een Sunnitisch Islamitische Paplepel. Ik ben me ervan bewust dat het zeer moeilijk is, om de ingredienten van die pap te bekritiseren. Wij, als moslims, zijn echter verplicht om zelf te onderzoeken, lezen, vragen te stellen. Ons geloof is echter gekaapt. Gekaapt door slechte invloeden, die de Islam zo hebben omgevormd tot een geisoleerd, gebureaucratiseerd, geloof. Daar waar de Koran stabiliteit, rust, en vrede biedt tussen alle monotheïstische geloven, vertaalt de hadith dit naar onbezonnen aversie tegen alle geloven, en zelfs mede-moslims die zich tot een andere secte rekenen, verdwaald in de hadith.

 11. Al Talwar op 24 juni 2019 om 17:07

  De koran moet herschreven worden, als al die hatelijke verzen zijn gedelete, dan pas betekent islam vrede.
  Molims zijn zelf in de war, ze zoeken graag de discussie op, maar zodra het op ratio aankomt dan worden ze agressief.
  Ik kreeg de koran overhandigd, ik heb de koran niet in mijn handen genomen, de uitdeler werd agressief en zei het is een belediging. Ik noem maar een voorbeeld.
  Moslims moeten ook durven om kritisch te kijken naar de koran en durven kritiek te leveren zonder dat ze bedreigd worden en dat is het probleem hen.

 12. nulgod op 20 juli 2019 om 16:35

  Het is heel verwonderlijk dit allemaal te lezen, hoe lang zal de mensheid nog moeten bestaan voor dat iedereen inziet dat de enige echte waarheid is dat er geen god is/bestaat.
  Dat de verschillende geloofsboeken geschreven zijn om hele groepen in een keurslijf te kunnen steken en controleren, Jesus, Mohammed, Ibrahim, Moses, Boudah, Joseph Goebels, Met wat mistiek, onduidelijk, multiinterpretabele teksten wat geweld met de juiste onderdrukking heb je zo een godsdienst opgericht.
  Maar helaas voor al die hersenspinsels zijn er reeds miljoenen zo niet miljarden over de kling gejaagd in naam van die verzonnen god.
  Het is toch beter en fijner als we respect vol me elkaar in ons korte bestaan kunnen leven?
  Laat iedereen toch geloven wat ze willen (de sukkels) al is de leugen nog zo snel de waarheid achter haalt het wel.

 13. Anne van Urk op 3 september 2019 om 01:56

  De koran is een vals boek, gedeeltelijk uit de Bijbel over genomen. De opdracht gever om de koran te schrijven is Satan de Duivel met zijn engelen, demonen genoemd. Satan is de god van de wereld, in 1 Johannes 5: vers 19 staat: Wij weten dat we uit god voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Satan de oude slang uit het paradijs, die Adam en Eva misleiden, verleiden om van de appel van de verboden boom te eten. Die job misleiden en Jezus verzocht in de woestijn.
  Na de Afval waar de Bijbel over spreekt, werden in het jaar 325 na christus de Concilies opgericht in Nicea en in Athanazius , door Keizer Constantijn de Grote, die in principe niet in de Bijbel geloofde. maar door een overwinning bij een veldslag, een kruis aan de hemel in de zon zag staan. IN dit teken zult gij overwinnen hoorde hij stem zeggen, richten zich toen op het geloof. Mohammed richten daar tegen later in de tijd zijn eigen geloof op de islam. in het jaar 600 a 700 na christus.

 14. Ismail op 29 december 2019 om 23:18

  Nee nog niet gezien nee. Maar wel genoeg priesters kleine jongetjes misbruiken, die dat de rest van hun leven moeten dragen. Die vervolgens op hun beurt weer de dingen doen zoals iemand anders verkrachten of zelfs moorden….maar dat was jij dan weer vergeten te melden.

Laat een reactie achter

Ontvang wekelijks een portie denkvoer in je mailbox.

Zo blijf je op de hoogte van nieuwe artikelen, video's, podcasts en cursussen.