Alain Verheij zoekt mee

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde Theologie aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie in Amersfoort en Bijbelstudies Universiteit Leiden. Verheij is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel en Ugaritische taal en doet op dit moment promotieonderzoek naar dat laatste onderwerp aan de Universiteit Leiden. Verheij is lid van het 'Theologisch Elftal' van Trouw. Ook is hij één van de curatoren van de Blendle-rubriek 'Geest'. Verder publiceert hij voor en levert hij bijdragen aan diverse magazines, websites, kranten en een radiorubriek op Radio1.