Eric Peels zoekt mee

Dr. Eric Peels is theoloog en hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Hij startte eind jaren ’70 met een studie theologie aan de - toen nog - Theologische Hogeschool in Apeldoorn. Vanaf 1982 werkte hij als predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Per 1987 is hij universitair hoofddocent aan de TUA. Peels promoveerde in 1992 op het thema ‘De wraak van God’, over geweld in het Oude Testament van de Bijbel.