Fred van Iersel zoekt mee

Prof. dr. Fred van Iersel (1954) is een katholiek theoloog en als bijzonder hoogleraar verbonden aan Tilburg University. Daarnaast is hij verbonden als docent aan Fontys Hogeschool. Van Iersel doceert en publiceert over religie en geweld, militaire ethiek en geestelijke verzorging. Hij studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1993 promoveerde hij op het proefschrift 'Vrede leren in de kerk', dat de polarisatie beschrijft die de kerken doormaken als gevolg van vredesactivisme. Tussen 2002 en 2011 was hij hoofdaalmoezenier van het rooms-katholieke justitiepastoraat bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen.