Gert-Jan Roest zoekt mee

Na werkzaam te zijn geweest in de telecommunicatie en medische techniek, koos Gert-Jan Roest voor een andere richting: mensen helpen bij het ontdekken van de weg van Jezus. Na een studie Theologie raakte hij in 2002 betrokken bij een pioniers-/kerkplantingsproject in Amsterdam. Dit project groeide uit tot de christelijke gemeenschap Via Nova. In 2016 promoveerde Roest aan de VU te Amsterdam op het proefschrift 'The Gospel in the Western context'. In zijn proefschrift gaat hij op zoek naar de uitdagingen die mensen in de westerse cultuur hebben als ze Jezus willen volgen. Momenteel is Roest (parttime) docent missiologie aan de theologische Universiteit Kampen.