Henk de Regt zoekt mee

Henk de Regt is hoogleraar Filosofie van de Natuurwetenschappen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Met een achtergrond in de natuurkunde en de filosofie is De Regt deskundig op het gebied van de wetenschapsfilosofie, in het bijzonder de filosofie van de natuurwetenschappen. Zijn centrale onderzoeksthema betreft de aard van het ‘wetenschappelijk begrijpen’. Hij schreef een boek over dit onderwerp: Understanding scientific understanding.