Henri Beunders zoekt mee

Henri Beunders (1953) is historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde nieuwe geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij o.m. hij journalist en redacteur bij de Haagsche Courant en NRC Handelsblad. In 1984 promoveerde hij op een dissertatie over de militaire bewapening in de jaren '20. Als publicist schrijft hij vooral over maatschappelijke conflicten en de rol van de publieke opinie in de Nederlandse maatschappij. Begin mei verschijnt zijn boek ‘Hoeveel recht heeft de emotie? Over straffen in de slachtoffercultuur’. HendriBeunders.nl