Jan Hoogland zoekt mee

Jan Hoogland (1959) is universitair docent Bestuurskunde aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook is hij bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Twente. Hoogland studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de metafysica bij Adorno. Eerder was hij ook werkzaam als lector Samenlevingsvraagstukken en Vormend Onderwijs aan hogeschool Viaa te Zwolle. Verder is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Soφie van de Stichting voor Christelijke Filosofie.