Jilles Smids zoekt mee

Jilles Smids studeerde scheikunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over ethische aspecten van gedragsbeïnvloedende technologie. Momenteel doet hij als post-doc onderzoek, ook bij de TU Eindhoven, naar het versterken van de mens-robot-samenwerking in distributiecentra.