Leon de Bruin zoekt mee

Dr. Leon de Bruin (1979) studeerde psychologie en filosofie aan de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam en de Universiteit van Leiden. In 2010 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift ‘Mind in Practice’, een interdisciplinair onderzoek naar hoe mensen elkaar begrijpen in alledaagse situaties. Na zijn promotie was hij als post-doc filosofie verbonden aan de universiteit van Bochum, waar hij onderzoek deed naar culturele verschillen in zelfbegrip en het begrijpen van anderen. Momenteel is hij universitair docent Taal en Cognitie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn interesse gaa tuit naar de psychologie, psychiatrie en cognitieve neurowetenschappen.