Leon Korteweg zoekt mee

Leon Korteweg is historicus, bestuurslid bij De Vrije Gedachte en actief bij Guerrilla Skepticism on Wikipedia. Hij schreef en schrijft voor onder meer Skepter en De Vrijdenker. Korteweg is gespecialiseerd in religie (inclusief creationisme), nationalisme, geschiedvervalsing en argumentatieleer.