Marinus de Jong zoekt mee

Marinus de Jong (1986) is theoloog. De roeping om predikant te worden voelde hij voor het eerst toen hij in 2004-2005 stage liep bij een predikant in Aix-en-Provence, in de Franse Pyrenee├źn. De Jong behaalde zijn bachelor en master in de Theologie aan de Theologische Universiteit (TU) Kampen. Als onderdeel van zijn studies zat hij als uitwisselingsstudent op de Wycliffe Hall University van Oxford (Engeland) en het Fuller Theological Seminary in Pasadena (Verenigigde Staten). Sinds 2014 is hij promovendus op de TU Kampen. Zijn promotieonderzoek richt zich op de visie van prof. dr. Klaas Schilder op de relatie tussen 'kerk en wereld'. De Jong gaat regelmatig voor in kerkdiensten. Ook is hij medeoprichter van en blogger voor Niets Nieuws.