Michiel van Well zoekt mee

Ik ben Michiel van Well (1969), op dit moment werkzaam als ik senior raadsmedewerker bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Ik heb Scheikunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en vervolgens een master in de Wetenschaps- en Technologiedynamica behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heb ik me steeds en op verschillende manieren en plaatsten beziggehouden met vragen rond wetenschap, techniek en samenleving. Zo werkte ik bijvoorbeeld bij het Rathenau Instituut, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het zorginnovatie-adviesbureau Vital Innovators. Sinds 2010 ben ik buitenpromovendus aan de Maastricht University. Mijn promotieonderzoek richt zich op de verwevenheid van technologie en religie in onze moderne samenleving. Mijn artikelen voor De Grote Vragen schrijf ik op persoonlijke titel. Linkedin.com/michielvanwell