Michiel van Well zoekt mee

Michiel van Well (1969) is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en richt zich op vraagstukken op het snijvlak van technologie en recht. Hij studeerde Scheikunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde daarna een master in de Wetenschaps- en Technologiedynamica aan de Universiteit van Amsterdam. In 2021 promoveerde hij aan de Maastricht University op de verwevenheid van technologie en religie in onze moderne samenleving.