Paul van Tongeren zoekt mee

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt hij zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Van Tongeren publiceerde meer dan tien populaire boeken over de deugdethiek van Aristoteles en Nietzsches filosofie van het nihilisme. In 2013 won hij met 'Leven is een kunst' de Socratesbeker voor het urgentste, meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van dit boek verscheen in 2020 een Engelse vertaling. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. Ook was hij van april 2021 tot april 2023 Denker des Vaderlands.