Rien Rouw zoekt mee

Rien Rouw (1965) is historicus en beleidsanalist. Hij studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Leiden en werkte daarna voor onder meer de Algemene Rekenkamer en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarna was hij strategisch adviseur op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Momenteel werkt hij voor de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Rouw publiceert regelmatig over thema’s als maatschappelijk onbehagen, de verhouding tussen overheid en samenleving en de verbindingen tussen kennis en beleid.