Ype de Boer zoekt mee

Ype de Boer schrijft over het samenspel van denken en leven, en verkent de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. Aan de VU promoveert hij op het werk van Giorgio Agamben: ‘de poëet onder de filosofen’. Daarnaast treedt hij op als spreker en vertaalde hij enkele filosofische werken. In 2019 publiceerde hij het boek ''Het erotisch experiment''.