• Kwetsbaarheid

    Kunnen we ons hechten op 1,5 meter?

    Hanneke Schaap-Jonker

    We zoeken allemaal nabijheid, maar in een 1,5 meter-samenleving worden we gedwongen om te hechten op afstand. Psycholoog en theoloog Hanneke Schaap gaat in op de vraag wat dit doet met onze psyche (en met ons geloof) en geeft handreikingen hoe we hier mee om kunnen gaan.