• Kunnen Google en Facebook zelfmoorden tegengaan?

    Redactie

    Dagelijks plaatsen miljoenen depressieve gebruikers noodkreten op sociale media. Ook digitale assistenten als Siri en Alexa krijgen iedere dag miljoenen vragen van wanhopige (jonge) mensen. Het leidt tot de vraag: kunnen bedrijven als Facebook en Google iets doen om zelfmoorden tegen te gaan? En zo ja, wat?

  • Hoe geef je het leven zin bij psychisch lijden?

    Annelies van Pelt

    Kinder- en jeugdpsychiater komt ze vaak tegen: jongeren die worstelen met het leven. Die het leven niet (goed) meer zien zitten. De vraag is dan steeds: wat kun je doen om deze jongeren weer zicht te geven op een zinvol leven? Volgens haar gaat het om: jezelf en de ander leren accepteren. Inclusief barsten en gebrokenheid.