Hier wil ik voor leven! – op zoek naar zingeving

Jij bent student en/of twintiger en denkt na over je toekomst. Je voelt een grote vrijheid om te kiezen wat je allemaal zou willen doen, maar tegelijkertijd verlamt die vrijheid je ook. Je leest en hoort het overal: kies je eigen weg, volg je hart, ga voor je dromen! Dat klinkt prachtig maar… hóé dan? Want waar ligt jouw weg? Hoe volg je je hart? En hoe weet je dat het najagen van je dromen de moeite waard is?

Verdiepingstraject

Herkenbaar…? Dan hebben iets moois voor je ontwikkeld: het verdiepingstraject Hier wil ik voor leven! – op zoek naar zingeving, van februari tot en met april 2022. Tien dagen lang duik je samen met leeftijdsgenoten de diepte in, op inspirerende plekken in Nederland, op zoek naar wat jouw leven de moeite waard maakt!

Vroeger lagen de antwoorden op levensvragen veel meer ‘voor het oprapen’. Onze cultuur, ons geloof en onze tradities gaven de kaders waarbinnen je kon zoeken en vaak wel iets vond waarmee je tevreden kon leven. Tegenwoordig ligt alles open en moet iedereen zelf op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is een goed leven? Wat geeft het leven écht zin? Dat zijn moeilijke vragen, waar je alleen niet altijd uitkomt. Daarom gaan we in dit verdiepingstraject samen op zoek naar een zinvol leven.

Wil je de informatie over dit traject delen met anderen? Download hier onze flyer, die je kunt verspreiden via Whatsapp en e-mail!

Zinvol leven

Zoektocht naar richting

Tijdens twee weekenden en vier volledige dagen (datums hieronder) laat je je inspireren door een aantal grote filosofische en levensbeschouwelijke tradities. Denk aan het boeddhisme, Jodendom, christendom en de Islam, maar ook aan vormen van moderne spiritualiteit en een beweging als effectief altruïsme.

Ook doen we een 360-graden-scan van onze cultuur, langs stromingen en thema’s als het kapitalisme en neoliberalisme, de authenticiteitscultuur en polarisatie. Steeds ga je op zoek naar wat jij van een traditie, stroming of thema kunt leren en wat bij jou past. Bevlogen coaches en experts begeleiden jouw traject en delen hun wijsheid en ervaring met je. Kortom, dit traject is een enorme kans om in korte tijd veel te leren. Het wordt een gezamenlijk proces met veel tijd voor ontmoeting, maar ook een persoonlijke zoektocht met veel (zelf)reflectie.

Ingrediënten

 • Het wordt een persoonlijke zoektocht naar je eigen overtuigingen en naar richting in jouw leven.
 • Het wordt ook een groepsproces. We gaan samen op ontdekkingstocht. De gesprekken die je met anderen hebt, zijn inspirerend en uitdagend.
 • Er is steeds coaching. Ervaren coaches begeleiden de groep, maar ook jou persoonlijk door de zoektocht.
 • Slimme, wijze en inspirerende experts delen hun kennis en ervaring met ons. Ze nemen ons mee door enkele grote filosofische en levensbeschouwelijke tradities.
 • De weekeinden en dagen worden gehouden op prachtige locaties in Nederland, allemaal goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Locaties die al vastliggen zijn: Gist in Amsterdam, De Elegast in Ubbergen en het Don Bosco Centrum in Assel.

Maak kennis met de coaches

Roos Biesheuvel
Roos Biesheuvelgeestelijk verzorger
“Hoi, ik ben Roos! Ik ben humanistisch geestelijk verzorger, filosoof én Brabander. Al sinds mijn kindertijd stel ik grote vragen als: waar gaan we naartoe na de dood, en wat is de zin van het leven? Hoewel ik graag antwoorden wilde, ben ik ook steeds meer van de vragen zélf gaan houden. Daarom kijk ik ernaar uit om jou tijdens dit traject rond dit soort vragen te begeleiden.”
Carmen Spees
Carmen Speestherapeut
“Hoi, ik ben Carmen. Ik ben Amsterdammer en therapeut in opleiding. Ik begeleid je graag bij deze zoektocht naar een zinvol leven. De onzekerheid die bij zo’n zoektocht hoort, ken ik namelijk uit mijn eigen leven en ik hoop die ervaring met je te kunnen delen. Het afgelopen jaar maakte ik daar een mini-serie podcasts over, samen met Laurens, de andere coach tijdens dit traject.”
Laurens van Lavieren
Laurens van Lavierentheoloog
“Hoi, ik ben Laurens! Ik ben theoloog, ondernemer, projectleider bij De Grote Vragen. Ik geniet er enorm van om, via gesprekken met mensen, te zoeken naar antwoorden op levensvragen als: wat is een goed leven? Wat doet er écht toe? Wanneer is iets zinvol? Ik woon in Amsterdam, ben getrouwd met Leanne en vader van twee kinderen (en een derde op komst).”

Maak kennis met de experts

Dit zijn de experts die tijdens dit traject hun wijsheid en ervaring met je gaan delen. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe namen, want die komen eraan!

Jan-Willem van Putten
Jan-Willem van Putteneffectief altruïsme
Jan-Willem van Putten heeft ruime ervaring in de consultancy en was bestuurder bij Effectief Altruïsme Nederland. Nu is hij directeur van Training for Good dat trainingen geeft in effectief altruïsme: een filosofie en sociale beweging die zoekt naar de meest effectieve manieren om ‘het goede’ te doen richting anderen.
Jan-Willem: “Ik kreeg kippenvel toen ik over dit zingevingstraject hoorde. Juist in deze tijd, waarin zingeving vaak ontbreekt, vind ik het geweldig dat er een programma is dat deelnemers kennis laat maken met verschillende stromingen die zingeving kunnen bieden.”
Kim Lokers
Kim Lokersmindfulness
Kim Lokers is sociaal gedragskundige (agoog) en cultuurwetenschapper in de creatieve sector. Ze studeerde psychologie en boeddhistische filosofie. Daarnaast deed ze een (praktijk)opleiding tot instructeur in mindfulness-meditatie. Wat haar drijft is kunnen bijdragen aan het welzijn van mens en samenleving.
Kim: “Als zorg-vrijwilliger in een hospice leerde ik écht luisteren en aanwezig zijn bij lijden. Een burn-out leerde mij – onder meer via mindfulness – om aanwezig te durven zijn bij mijn eigen lijden. Mindfulness is voor mij meer dan een tool bij stress. Het doet mij ontdekken wat het betekent om mens te zijn.”
Govert Buijs
Govert Buijspolitieke filosofie
Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn werk en onderzoek beweegt hij zich op het snijvlak van politiek, religie, samenleving en economie. Hij doet onder meer onderzoek op het gebied van moraliteit en deugdzaam handelen, maar ook rond individualisering in relatie tot de economie en samenleving.
Jan Hoogland
Jan Hooglandsamenleving en filosofie
Jan Hoogland is universitair hoofddocent Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op een veerkrachtige samenleving, waarbinnen burgers eigenaarschap vertonen en verantwoordelijkheid nemen. Ook is hij bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Universiteit Twente.

Tijdsinvestering

Dit traject kun je in veel gevallen naast je werk of studie volgen. Wél vraagt het een serieuze tijdsinvestering:

 • Twee weekeinden op locatie (11-13 februari en 22-24 april 2022).
 • Vier dagen op locatie (25 februari, 11 en 25 maart, 8 april 2022).
 • ‘Huiswerk’ in de vorm van lees- en reflectieopdrachten die je in je eigen tijd doet.

Het start- en slotweekeinde beginnen op de vrijdagavond vanaf 18:oo uur (inloop), met om 19:00 uur een diner. De weekeinden eindigen op zondagmiddag om 15:00 uur.

De losse dagen beginnen om 9:30 uur met een inloop (met koffie/thee) en een start om 10:00 uur. De dagen eindigen om 18:00 uur met een afsluitend diner (voor wie daaraan wil deelnemen).

Verdiepingstraject agenda

Programma

Zinvol leven
11-13 februari 2022 | startweekend
 • Kennismaken. Dit eerste weekend leer je de groep en de coaches kennen. Je leert ook jezelf beter kennen: waar sta ik aan het begin van dit traject en wat hoop ik te leren?
 • In-wat-voor-tijd-leven-we (deel 1): God is dood en waarheid ligt in jezelf. We duiken direct de inhoud in, door de cultuur waarin we leven te verkennen via verschillende invalshoeken (Nietzsche en het nihilsme, de authenticiteitscultuur van deze tijd en de druk om te presteren, aangejaagd door het kapitalisme en neoliberalisme). Wat doet dit alles met onze zoektocht naar zingeving?
 • In-wat-voor-tijd-leven-we (deel 2): Hoe kies je richting in deze verwarrende tijd? We bekijken het leven als een wandeling door een hoog maisveld, zonder uitkijktoren. Allemaal moeten we onze weg vinden, niemand heeft de waarheid in pacht. Hoe kies je koers? We bespreken het belang van twijfelen, om uiteindelijk toch te kiezen. En we onderzoeken hoe je omgaat met de vele opties in het leven, waarbij we ons laten inspireren door grote tradities.
vrijdag 25 februari 2022 | dag 1

Deze dag bekijken we hoe de filosofie zin aan het leven geeft. We bekijken twee stromingen:

 • Visie 1: Effectief altruïsme. Het utilitarisme (een filosofische stroming) zegt: goed is wat het grootste geluk voor het grootste aantal mensen oplevert. Effectief altruïsme maakt daar een levenshouding van. Het probeert morele verantwoordelijkheid te oefenen voor élk mens, dichtbij of ver weg. Hoe dat er vervolgens uitziet? Veel geld weggeven? Aan goede doelen die effectief hun werk doen? Je werk en carrière inzetten voor het geluk van anderen?
 • Visie 2: Expressief individualisme. “Het belangrijkste in het leven is jezelf ontdekken en ontwikkelen. Mooie mensen zijn authentieke, unieke mensen.
  Er zijn geen vooraf gegeven kaders. Het is belangrijk rekening te houden met anderen, maar we moeten elkaar vooral vrij laten. Externe opgelegde normen staan ons vaak in de weg om echt onszelf te zijn en daarmee het meest uit het leven te halen.” Hoe ziet het goede leven er uit vanuit deze filosofie?
vrijdag 11 maart 2022 | dag 2
 • Visie 3: Boeddhisme (compassie). Wie was de Boeddha en wat onderwees hij? We zoomen in op compassie als een centraal begrip in het boeddhisme. Wat betekent het om te leven met compassie, hoe oefen je dat en hoe verandert compassie je leven?
 • Visie 4: Moderne spiritualiteit / New Age. In het Westen zien we hier de laatste jaren veel vormen van nieuwe spiritualiteit ontstaan, denk aan de koutherapie van ‘ice man’ Wim Hof tot klankschaalmeditatie. Kunnen we door alle vormen van moderne spiritualiteit een rode draad ontdekken? En hoe verhoudt deze nieuwe spiritualiteit zich tot het boeddhisme?
vrijdag 25 maart 2022 | dag 3

In onze samenleving zien we religie vaak als achterhaald en irrelevant. Toch zou je de vraag kunnen stellen: zijn we niet iets belangrijks kwijtgeraakt door het ‘afschaffen’ van religie? Juist in de religieuze tradities is al eeuwen nagedacht over de zin van het leven. We verkennen naast Boeddhisme ook de drie grote monotheïstische religies: Jodendom, christendom en islam.

 • Visie 5: Jodendom (recht doen). Het Jodendom wordt geboren als een gemarginaliseerd groepje ontsnapt uit zware onderdrukking. Eindelijk wordt er recht gedaan. Als Joden spreken over God, gaat het om een kracht die opkomt voor onderdrukten en “duwt” in de richting van meer eerlijke verhoudingen. Wat betekent het te geloven dat die beweging iets van “God” is? Hoe ziet je leven er dan uit?
 • Visie 6: Christendom (liefde voor vijanden). Het christelijk geloof draait om een man die onschuldig ter dood werd veroordeeld, maar toch vlak voor zijn dood nog zijn beulen vergaf. Christenen geloven dat Jezus, juist omdat hij die liefde voor vijanden belichaamde, door God werd opgewekt uit de dood. Een ongelofelijke claim, maar: stel dat het waar is? Wat betekent het te geloven dat zulke radicale liefde sterker is dan de dood?
vrijdag 8 april 2022 | dag 4
 • Visie 7: Islam (gebed). De islam komt vaak negatief in de publiciteit, maar net als bij de andere religieuze stromingen gaan we op zoek naar het positieve ‘hart’ van deze traditie. Bij gelukkig-zijn denken we snel aan zelfontplooiing, je potentie verwezenlijken, etc. Maar in de Islam wordt geluk heel anders gezien: het meest gelukkig zijn we op onze knieën, biddend, en onszelf even vergetend. Wat betekent zulke overgave? Wat als het waar is dat het leven meer draait om “God”/Allah dan om mij?
 • In-wat-voor-tijd-leven-we (deel 3): polarisatie. In onze samenleving staan mensen steeds vaker tegenover elkaar, met sterke meningen en eigen ‘waarheden’. Hoe ga je om met mensen die heel andere meningen en overtuigingen hebben? Hoe kun je tóch blijven samenleven en voorkomen dat mensen zich buitengesloten voelen?
22-24 april 2022 | slotweekend
 • Bezinning, verwerking en toepassing. Tijdens dit laatste weekend inspireren en enthousiasmeren we je om alles wat je hebt geleerd te gaan toepassen in je dagelijks leven van studie en/of werk. Je denkt na over de vraag: wat is mijn toekomstplan qua studie en/of werk en hoe kan ik daarnaar kijken vanuit de verschillende perspectieven die in dit traject zijn langsgekomen? We helpen je hierbij via een mix van stilte, reflectie, persoonlijke coaching, oefeningen en gezellige momenten. Denk aan een kampvuur, spellen, workshop en andere leuke activiteiten!

Kosten

Ben je afgestudeerd en intussen werkend, dan kost dit traject jou: € 300 + enthousiasme delen*

Ben je student, dan zijn de kosten: € 150 + enthousiasme delen*

* Voor een student of een pas afgestudeerde is dit best veel geld. Maar echt, het is een koopje! Reken maar na:

4 xovernachtingà€ 70€ 280
10 xmaaltijdà€ 15€ 150
8 xlunchà€ 10€ 80
4 xontbijtà€ 5€ 20
10 xboeiende lezing van expertà€ 40€ 400
3 xcoachingsgesprekà€ 90€ 270
4 xovernachtingà€ 70€ 280
€1.480

De werkelijke kosten van dit traject zijn dus zomaar € 1.500 per persoon, los van de vele uren vrijwilligerswerk voor de organisatie, catering, enz. Waarom bieden we dit traject dan tóch zo goedkoop aan?

Omdat we een dealtje met je willen sluiten. Als jij dit traject écht goed vindt, deel je na afloop je enthousiasme. Je deelt in je netwerk je positieve ervaring, zodat wij door nóg meer mensen beter gevonden worden. Dit hoeft natuurlijk alléén als je het echt goed vindt. Maar daar vertrouwen we helemaal op! 🙂 En als je meer te besteden hebt, kun je je enthousiasme ook uitdrukken door een extra gift, waarmee je het traject weer voor anderen mogelijk maakt. (Die gift kun je bovendien meenemen als aftrekpost bij je belastingaangifte.)

Even sparren? Of wil je iets vragen? Dat kan natuurlijk!

WhatsappStuur ons een bericht, snel en makkelijk via Whatsapp!

Ja, ik doe mee!

Wil je meedoen aan dit traject? Geef je dan nu op via het contactformulier hieronder. Je kunt het formulier ook gebruiken wanneer je eerst aanvullende informatie wilt.

Je hebt nog tot 31 januari 2022 om je aan te melden. Dus wacht niet te lang, want vol = vol.

(Let op: uit alle aanmeldingen selecteren wij 10 deelnemers, rekening houdend met een diverse samenstelling van de groep.)

  Ik kan alle genoemde data: 11-13 feb, 25 feb, 11 mrt, 25 mrt, 8 apr en 22-24 apr 2022

  App mij om een kennismakingsgesprek te plannen