Voor onderwijs

Zingeving in het onderwijs

Wat maakt het leven écht de moeite waard?

Deze belangrijke vraag stellen we elkaar te weinig. Voor jongeren deze vraag helemáál een lastige. Ook geven milennials en de generatie Z aan dat zij niet goed weten waar of bij wie zij met hun zingevingsvragen terecht kunnen. Onderwijl blijkt uit onderzoek dat zingeving misschien wel de belangrijkste voorspeller is van mentaal welzijn.

Vreemd genoeg is hier weinig aandacht voor bij de aanpak van de huidige mentale-gezondheidscrisis onder studenten. Hoog tijd dus voor meer zingeving in het onderwijs!

Life Worth Living

Ons Life Worth Living- onderwijsprogramma brengt studenten met elkaar én met experts in gesprek over zingeving. Wij ontwikkelden dit onderwijsprogramma speciaal voor Nederlandse hogescholen en universiteiten, naar het voorbeeld van het gelijknamige programma op Yale University (VS).

We kunnen het Life Worth Living-programma (of onderdelen ervan) op maat verzorgen bij jouw onderwijsinstelling. Er zijn verschillende mogelijkheden: van het aanbieden van enkele colleges door onze ervaren docenten, tot een compleet door studenten te volgen curriculum.

Meer informatie

De Grote Vragen creëert plekken waar studenten samen optrekken in de zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van dit leven. Hier kunnen zij verbinding met anderen ervaren, richting vinden, veerkracht ontwikkelen en tot bloei komen!

We organiseren verdiepingstrajecten waarin de deelnemers verschillende levensbeschouwingen en filosofieën onderzoeken en op diepe vragen reflecteren. Ze volgen colleges, lezen literatuur, luisteren podcasts, voeren gesprekken en verdiepen zich in stromingen als het wetenschappelijk naturalisme, Humanisme, Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme, New Age en expressief individualisme. Daarbij worden ze geïnspireerd en aangemoedigd door bezielende experts en begeleid door ervaren coaches.

Dit is hoe ons onderwijsaanbod zich ontwikkelde:

  • In 2021 organiseerden we ons eerste verdiepingstraject (pilot) rond de vraag: Hoe krijg ik een goede relatie? De deelnemers waren enthousiast over dit traject, dat onder andere verschillende podcastafleveringen opleverde .
  • In het voorjaar van 2022 organiseerden we een verdiepingstraject rond de vraag: Waar wil ik voor leven? Aan dit traject deden 15 jongeren mee, die het als cijfer een +8 gaven.
  • In studiejaar 2022-2023 verzorgden wij het eerste Life Worth Living-programma op hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Het is gebaseerd op het Life Worth Living-programma van Yale University (VS) en vertaald naar de Nederlandse context. Ook hier waren de studenten erg positief.
  • In 2023-2024 verzorgden we het Life Worth Living-programma opnieuw op hogeschool Van Hall Larenstein.
  • In het voorjaar van 2023 organiseerden we het De Grote Vragen weekend weg, rond het thema Verbinding. Dit weekend had 15 deelnemers.
  • In het voorjaar van 2024 organiseren wij samen met de Universiteit voor Humanistiek en de Theologische Universiteit Utrecht het universitaire verdiepingstraject ‘Groter dan ik’, rond de vraag wat een waardevol leven is.
  • Ook werken wij samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) aan een minor over zingeving.

Life Worth Living is een onderwijsprogramma van Yale University (VS). Wij hebben dit programma vertaald naar de Nederlandse context. We bieden daarmee een zingevingsprogramma aan voor universiteiten en hogescholen in Nederland.

In dit programma gaan studenten op een diepgravende en persoonlijke manier aan de slag met zingeving, door zich te verdiepen in verschillende grote levensbeschouwelijke tradities en te reflecteren op grote vragen. Zo daagt het programma hen uit tot een intellectuele, gezamenlijke én persoonlijke zoektocht naar een visie op een zinvol en waardevol leven.

Over de samenhang tussen welzijn en zingeving en de effectiviteit van het Life Worth Living programma, schreven we dit whitepaper.

Eerdere ervaringen

Aanvullend aanbod

Wil jij op een andere manier zingeving een plek geven op jouw onderwijsinstelling? Bijvoorbeeld via gastcolleges, een retraite of verdiepend weekend voor studenten, of een verdiepingstraject – in welke vorm dan ook? We gaan graag samen op zoek naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op of download onze flyer.

Ons team

Ons team bestaat uit de volgende ervaren docenten/coaches: studentenwerker en theoloog Laurens van Lavieren, humanisticus Tanne Baas en studentenwerker Arjan Zijderveld. Als gastdocent kunnen we onder andere inzetten: humanisticus Roos Biesheuvel en filosoof Boris Pinksterboer.

Je kunt ons bereiken via info@degrotevragen.nl

Laurens van Lavieren

projectleider en coach (theoloog)

Boris Pinksterboer

coach/trainer (filosoof)

Arjan Zijderveld

docent/trainer (studentenwerker)

Roos Biesheuvel

coach (humanisticus)

Tanne Baas

coach (humanisticus)

“Het is extreem belangrijk om met medestudenten na te denken over grote vragen. Het helpt om meerdere visies op de wereld te ontdekken en elkaars emoties beter te begrijpen. Ook denk ik dat je weerbaarder bent bij tegenslag als je al jong nadenkt over zingeving.”

Life Worth Living
Lorenzo

Student hogeschool Van Hall Larenstein

Wij werken samen met: