Is wetenschap onze enige bron van kennis?

Start | Wetenschap | Is wetenschap onze enige bron van kennis?

Is de Wetenschap onze enige manier om aan kennis te komen? Of zijn er nog andere bronnen van kennis? Volgens Jeroen de Ridder, filosoof  en verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) zijn er ook andere bronnen. Welke zijn dat? En hoe betrouwbaar zijn ze?

De Ridder was eind vorig jaar spreker tijdens een Filosofisch Café in Utrecht, onderdeel van het Studium Generale Utrecht (zie video hierboven). Dat wetenschap kennis kan opleveren, is bekend. Maar niet alles is hiermee te verklaren. Soms gaan we te ver in de ‘verabsolutering’ van het scientisme, meent hij. Ethiek, de vrije wil of religieus geloof – het zijn voor De Ridder zaken die je niet kan reduceren tot biologische of natuurkundige wetten.

Oneerlijke beloning

Om dit te illustreren haalt De Ridder een experiment van primatoloog Frans de Waal aan. Twee kapucijnaapjes moeten eenzelfde taak uitvoeren. In eerste instantie krijgen beide aapjes een stuk komkommer als beloning. Als even later één van de aapjes een druif krijgt als beloning, begint de andere aap te protesteren. Het aapje in kwestie registreert een ongelijke beloning voor dezelfde taak en ervaart dat als oneerlijk. Volgens De Waal toont dit aan dat ons rechtvaardigheidsgevoel en onze moraal evolutionair te verklaren zijn.

Bekijk hierboven een TED Talk van Frans de Waal, waarin hij het experiment met de kapucijnaapjes uitlegt.

“Daarmee zijn ethische vragen als: hoe hoor ik te handelen? en: wat zijn deugden? niet beantwoord”

Volgens De Ridder geeft zo’n experimenteel onderzoek ons alleen kennis over hoe iets feitelijk gegaan is. Daarmee zijn ethische vragen als: hoe hoor ik te handelen? en: wat zijn deugden? niet beantwoord. Kortom, we zullen andere ‘kennisbronnen’ moeten aanboren om dergelijke vragen beantwoord te krijgen. Als voorbeelden noemt hij het eerste- en tweedepersoonsperspectief: onze eigen beleving, maar ook dat wat wij ervaren in interactie met anderen. Deze perspectieven kan je niet objectiveren met behulp van de wetenschap, maar ze zijn heel belangrijke bronnen van kennis in ons dagelijks leven, aldus De Ridder.

(Bron: Universiteit Utrecht, Stichting voor Christelijke Filosofie)

Redactie

De redactie van De Grote Vragen bestaat uit mensen met hart voor jongeren en hun grote (levens)vragen. De Grote Vragen is een initiatief van ForumC, centrum voor vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, samenleving en geloof.

Laat een reactie achter

Ontvang maandelijks een portie denkvoer in je mailbox.

Zo blijf je op de hoogte van nieuwe artikelen, video's, podcasts en cursussen.