Godsdienstwetenschapper: geweld zit niet in de religie zelf

Start | Zingeving | Godsdienstwetenschapper: geweld zit niet in de religie zelf

Mensen gebruiken religie om gewelddadig gedrag te rechtvaardigen; het zit niet in de religie zelf. Dat zegt dr. Joram Tarusarira, godsdienstwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de videoreeks ‘Mythbusting Religion & Conflict’, een productie van de universiteit.

We zijn snel geneigd religie en geweld aan elkaar te linken, waarschuwt Tarusarira. “De schietpartij in Las Vegas is een interessante casus, omdat er direct naar een motief werd gezocht, óók een religieus motief. Daaruit blijkt dat we snel een verband leggen tussen religie en geweld.” En: “We moeten ons afvragen waarom we iemand die vanuit seculiere motieven mensen doodt, minder verafschuwen dan iemand die religieus gemotiveerd is.”

Religie is niet gewelddadig maar wordt gebruikt om geweld te rechtvaardigen. Dat zegt dr. Joram Tarusarira in een videoserie van de RUG over religie en geweld.

Competitief slachtofferschap

Volgens Tarusarira is de aard van conflicten veranderd sinds de Koude Oorlog. “De conflicten en het geweld van nu overstijgen nationaal-politieke grenzen. Ze zijn transnationaal of juist binnenlands, vaak met een prominente rol voor religie en cultuur.” Zulke religieuze en culturele conflicten vragen om andere ‘tools’, meent de godsdienstwetenschapper. Ook ziet hij vaak, als bijkomende factor, het ‘competitief slachtofferschap’ bij conflicten. “Dat houdt in dat alle partijen in een conflict de rol van slachtoffer claimen. Dat slachtofferschap dient dan als rechtvaardiging, ook van geweld.”

Religie geen ondergeschikt probleem

Tarusarira pleit ervoor dat, als religie de kern vormt van een gewelddadig conflict of als rechtvaardiging dient, het ook een rol moet spelen bij het aanpakken ervan. “Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door aanknopingspunten te zoeken voor verzoening binnen religieuze tradities. Of via de interreligieuze dialoog. We moeten religie niet aan de kant schuiven als een ondergeschikt, bijkomstig probleem. Het moet juist een sleutelrol spelen.”

(Bron en meer lezen: RUG)

Redactie

De redactie van De Grote Vragen zijn de vrijwilligers achter de schermen. Ze plaatsten en redigeren content.

Laat een reactie achter

Ontvang maandelijks een portie denkvoer in je mailbox.

Zo blijf je op de hoogte van nieuwe artikelen, video's, podcasts en cursussen.