Kun je bewijzen dat God bestaat?

Start | Zingeving | Kun je bewijzen dat God bestaat?

Als dat toch eens kon! Het zou het einde betekenen van veel eindeloze debatten. Dat die debatten al eeuwenlang worden gevoerd, is wellicht al een bewijs dat Gods bestaan niet te bewijzen is. In dit artikel sluit ik mij daarbij aan: Gods bestaan is inderdaad niet te bewijzen. Slecht nieuws dus, als je hier sluitende godsbewijzen voorgeschoteld dacht te krijgen. Maar tegelijk goed nieuws als jij een God zoekt die groter is dan wat bewezen kan worden. Want die God laat zich wel vinden. Maar voordat ik uitleg hoe dat zit, wil ik eerst uitleggen waar om het onmogelijk is om bewijs voor Gods bestaan te leveren.

Allereerst is de kracht van bewijzen beperkt. Rationele bewijzen geven uiteindelijk niet de doorslag voor wat wij voor waar houden. De rede is namelijk niet alleenheerser in de mens. Het hart is in veel gevallen sterker. Je zou kunnen zeggen dat de rede haar conclusies en argumenten aanbiedt aan het hart en dat het hart zich die gaat afwegen. In sommige gevallen laat het hart zich overtuigen. In andere gevallen geeft het hart de rede opdracht om verder te zoeken, of een andere weg in te slaan. Bij uitstek de grote levensvragen laten zich niet beantwoorden door de rede, maar zijn een zaak van ons hart. Daarom kunnen twee partijen in een debat redelijke argumenten aandragen voor en tegen het bestaan van God, maar betekent dit niet dat zij elkaar zullen overtuigen.

“Wil je iets bewijzen, dan zal je het met elkaar eens moeten zijn over wat telt als logisch.”

Argumenten voor het bestaan van God

Redelijke bewijzen missen dus de kracht om harts-overtuigingen af te dwingen. Een tweede reden waarom je het bestaan van God niet kunt bewijzen, is dat we het vaak niet eens zijn over de eerste beginselen. Wil je iets bewijzen, dan zal je het met elkaar eens moeten zijn over wat telt als logisch, en op welke uitgangspunten je je betoog fundeert. Bij veel van de Godsbewijzen loopt het op dit niveau spaak. Er wordt bijvoorbeeld beargumenteerd dat God moet bestaan, omdat er een eerste begin aan alles moet zijn. Maar als je ontkent dat er een eerste begin is, omdat materie en energie eeuwig kunnen bestaan, dan valt de bodem onder dit godsbewijs vandaan.

Ook het feit dat de mens over morele vermogens beschikt, wordt als argument voor het bestaan van God aangevoerd. Weten wat goed en wat kwaad is, is alleen mogelijk wanneer er een soort morele ‘oorsprong’ bestaat. Toch is juist de vraag naar moraliteit onderwerp van veel discussies. Als wij slechts uit materie bestaan, dan kun je niet bouwen op moraliteit als eerste beginsel. En als er geen gemeenschappelijke grond is, kun je geen argument opbouwen waar iedereen zich in zal kunnen vinden.

 

Rationele bewijzen geven uiteindelijk niet de doorslag voor wat wij voor waar houden, schrijft Dirk van Schepen. Het hart is in veel gevallen sterker.

Een getemde god

Verder denk ik dat God niet te bewijzen is, omdat een god die je kunt bewijzen geen God is. Stel dat we het toch eens worden over de eerste beginselen. En stel dat ons hart heeft besloten de uitkomsten van de rede te aanvaarden. Dan nog komen we met onze rede niet uit bij de God die we willen bewijzen. Op basis van die algemeen aanvaarde beginselen komen we dan uit bij een god die past binnen onze denkkaders. Bij een god die een plekje heeft binnen ons wereldbeeld. De bewezen god is dan hooguit een abstracte, filosofisch geconstrueerde god. Met recht noemen we dat een afgod of projectie. Deze god staat altijd aan onze kant, kan ons niet verrassen, laat staan confronteren. Het is een getemde god, die veilig past binnen de muren van ons denken. Wat mij betreft niet de moeite waard om in te geloven.

“Met onze rede komen we uit bij een god die altijd aan onze kant staat. Dat is een getemde god.”

Tot nu toe heb ik steeds de menselijke rede als uitgangspunt genomen. God is dan een object (net als een gitaar of perenboom) waar de mens omheen loopt en van een afstandje naar kijkt. Maar laat een God zich vangen in onze denksystemen? Kunnen we niet beter God zelf als uitgangspunt nemen en ons de vraag stellen of Hij zich laat kennen? Dan proberen we dus niet om hém te bewijzen, maar vragen we ons af of Hij zichzélf bewijst.

Zoeken naar God als mysterie

Omdat er tussen religies verschil bestaat over de beantwoording van deze vragen, beperk ik mij tot het christendom. Dat is de religie die claimt dat God zich heeft laten kennen door zelf naar de aarde te komen, in de persoon van Jezus van Nazareth. Christenen geloven dat zij in Jezus God leren kennen. Bovendien geloven christenen dat, hoewel Jezus lichamelijk niet meer op aarde is, zijn Geest er nog steeds is. Misschien vind je dit allemaal vrij schimmig en mysterieus en afleiden van de zoektocht naar bewijs voor Gods bestaan. Toch is deze richting nodig om God te kunnen vinden. Willen we een bewijs van God, dan is het beter om te stoppen met zoeken naar een god als object. Alleen dan komt er ruimte om te gaan zoeken naar God als mysterie. We begeven ons daarmee niet in een vagere, maar in een diepere realiteit.

Kenmerkend voor een mysterie is, dat het ons omvat. Dat het groter is dan onszelf. Een mysterie is de levende werkelijkheid waarop je nooit raakt uitgekeken. Maar ook: die je nooit uit kunt uitleggen of uitrekenen. Een mysterie kun je ervaren, je kunt erin geloven, maar je hebt nooit door hoe het precies zit. Het is om die reden dat dat Paulus, een volgeling van Jezus, in Athene tegen de filosofen uit zijn tijd zei dat we de ware God niet in een standbeeld kunnen vangen (waar de Grieken er meerdere van hadden), maar dat God nabij is. “In hem leven, bewegen en zijn we”, zei Paulus. Hij is het licht waardoor we alles zien.

Wij kunnen God niet vatten in beelden of vanaf een afstand je naar hem kijken, meent Dirk van Schepen. Volgens de filosoof moet je God zoeken middenin het leven; God omvat het leven.

Kijken wie toch die Jezus is

Dat kan betekenen dat we het bewijs voor God missen, niet omdat Hij te ver weg zou zijn, maar omdat Hij (te) dichtbij is. Dan zoeken we niet op de goede plek. God is immers geen object waar we van een afstandje naar kunnen kijken, maar Hij is in ons bestaan, maar tegelijkertijd ons bestaan zelf. Een mooi voorbeeld voor hoe dit werkt, vind je in het bijbelverhaal over Zacheüs, een (corrupte) belastingambtenaar. Zacheüs wil vanuit een boom, boven de mensenmassa uit, kijken wie toch die Jezus is. Jezus op zijn beurt had Zacheüs al lang gezien en roept hem uit de boom. En de zoekende Zacheüs wordt zelf gevonden. Sterker nog, Jezus wil mee naar Zacheüs’ huis en bij hem eten. Onderdeel zijn van zijn leven.

“Ruimte laten voor het mysterie. Daar gaat het om als je zoekt naar God.”

‘Als je het begrijpt, is dat het geheim niet’

Als je zoekt naar God, dan komt je eigen bestaan in het geding. Dan moet je gaan zoeken in je leven en dan moet je ruimte laten voor het mysterie. Je kunt geen grip op God krijgen, maar je kunt hem wel ontvangen. Het gaat daarbij niet om sluitende argumenten en een dwingende bewijsvoering. Het gaat om ontvankelijkheid en geduld. En als God oplicht in je leven, dan kan je anderen daarover vertellen. Maar je kan het nooit als een pakketje waarheden overdragen, of met bewijsvoering komen. God is niet te bewijzen, maar hij laat zich wel vinden. Of, om cabaretier Herman Finkers te citeren: “Als je het begrijpt, dan heb je het kleiner gemaakt dan je verstand. Dus is het dat geheim niet, want dat is groter dan je verstand.”

Dirk van Schepen

Dirk van Schepen studeerde Bedrijfskunde en Filosofie. Momenteel is hij teamleider van de opleidingen Theologie aan de CHE in Ede. Daarnaast geeft hij les in de vakken Filosofie en Gemeenteopbouw. Verder is hij bestuurslid van de Stichting voor Christelijke Filosofie, gastdocent aan de Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort en oprichter van de innovatieve geloofsgemeenschap Klink te Veenendaal.

40 reacties

 1. Gertjan op 12 februari 2018 om 23:20

  Interessante vervolgvraag, wellicht… Als God een mysterie is, zijn er dan niet veel teveel christenen/gelovigen die hem begrijpelijk willen maken? Terwijl dat per definitie niet kan, want dan is Hij geen mysterie meer (zoals Finkers ook zegt)?

 2. René Pijnen op 13 april 2018 om 09:50

  Beste Dirk.
  Ik heb het keiharde bewijs dat God bestaat! Dat bewijs is niet zo maar aan komen waaien. Ik heb alles moeten verliezen voor dat ik na 53 jaar zoeken (ik ben nu 56) het antwoord van God heb gekregen. Niet één wetenschapper kan dit bewijs weerleggen. Maar het is 1 miljard procent zeker dat God bestaat, ik heb het bewijs. Sindsdien is mijn leven één grote zegen en ben ik ziels gelukkig. Ik denk niet dat er op deze wereld nog 1 mens rondloopt die zo gelukkig is als ik. Het uitleggen hier van kost minimaal 1 uur, maar dan hoor je wel de hele waarheid, en die waarheid is fantastisch en een zegen! Ik ben gehandicapt, ben bijna blind, heb diabetes en moet 4 x per dag spuiten. Ik ben 3 keer gestend en heb STENOSE waardoor ik levenslang bloedverdunners moet slikken. Mijn lichaam en gebeente is tot op de draad toe versleten en slik zware medicijnen om aan de pijn te ontsnappen tot aan morfine toe. En ik bén de gelukkigste mens die op de wereldbol rondloopt omdat ik het bewijs en de zekerheid heb dat God er werkelijk is. Dagelijks converseren we en hij laat niet één vraag of wens onbeantwoord. Het is een zegen, een ongelofelijke grote zegen.
  Beste groet René

  • jeoma op 23 december 2018 om 05:25

   gestoorde gek ! laat je nakijken

   • De Grote Vragen op 2 januari 2019 om 21:06

    Beste jeoma, iedereen is welkom om hier te reageren, zolang dat netjes gebeurt. Schelden of anderen voor van alles en nog wat uitmaken, valt daar niet onder. Kortom, niet meer doen. Dergelijke reacties worden verwijderd.

   • René Pijnen op 5 januari 2019 om 01:16

    Ik ben géén gestoorde gek zoals er hier wordt beweerd en uw benaming voor mij is u bij deze vergeven.
    Ik ben slechts een goed willend mens met fouten en gebreken. Vanaf mijn 8e levensjaar op zoek naar de zin van het bestaan. Tot mijn 54 e op zoek, en toen heb ik bijna dagelijks gezegd:God als jij wél bestaat dan WIL ik het weten, en dan zál ik mijn lot en gedrag daar aan verbinden.
    Hoe mijn kwartje viel!
    Het was dus zo dat ik die bewuste avond in de keuken mijn sigaretje rookte en van mijn onafscheidelijke kopje koffie genoot.Weer goed aan het overdenken en…daar viel mijn kwartje!. Iedereen was al op bed en ik kon écht niet geloven dat ik er aan uit was! Nog eens alles goed overdacht en ik kwam tot dezelfde conclusie. Ik danste bijna in de keuken van blijdschap en ontroering.
    Het volgende wat ik ga beschrijven dat is wat mij hoop, bevestiging en bewijs geeft en mijn houvast is in het leven dat nog voor mij ligt. Ik ben er niet op uit om zieltjes te winnen want ik kom in geen kerk en hou mij niet bezig met geloof. Datgene wat mij uit elke kerk verstoote was het begin van de bijbel namelijk Genisis. Ik kon veel billijken van wat er in de bijbel stond, maar Genisis dat vond ik een kleuterverhaal van het genre Roodkapje of Hans en Grietje. En laat het nou juist DIE gedachte zijn geweest wat mij op het goede spoor bracht!
    Waarom ik de bijbel of Koran of de Joodse geschriften onbetrouwbaar vind is vanwege het feit dat mensen het geschreven hebben en niet altijdbetrouwbaar zijn en flink kunnen aandikken en verzinnen met maar één doel: Macht verwerven en daardoor rijkdom. Vergeet ook niet dat de Koran met zijn profeet Mohammed en het Nieuwe Testament met Jezus pas vele jaren na hun dood zijn geschreven. Er was in het begin van de geschriften geen bijbel. De bijbel is ontstaan door vele geschriften tot één boek te smeden. Wat er in de Koran beschreven staat is een slechte gekopieerde versie van het oude testament waar ook weer van alles bijverzonnen is!
    Die gedachte dat Genisis als een simpel verhaaltje was opgeschreven bracht mij op het juiste spoor. Het is ongeveer 3000 jaar geleden dat Genisis is geschreven. Ik dacht hoe kan God als hij bestaat zich op zo’n kinderachtige manier kenbaar maken aan zijn schepselen! En ik was er ineens aan uit! De mensen die 3000 jaar geleden leefden hadden een minder ontwikkeld niveau als wij heden ten dage ontwikkelde mensen. Er was nagenoeg niets bekend over het heelal. De zon de maan, Mars en de sterren is alles wat ze konden zien. Géén wetenschap, géén ruimtevaart, géén middelen om de oudheid van de Aarde of het Heelal te bepalen. Tot voor honderden jaren geleden dacht men nog dat de Aarde plat was, laat staan dat er drie duizend jaar geleden iets bekend was over het onstaan van de Aarde of de Zon!. God heeft op een kinderlijk eenvoudige manier aan de mensen van toen uitgelegd hoe alles tot stand is gekomen. Op welke manier vraag het mij niet maar er is wel één ding aan de hand! Als je dat wat wij ondertussen zéker weten en wetenschappelijk bewezen, én de uitleg van Genisis naast elkaar legt blijkt het helemaal te kloppen en er is géén speld tussen te krijgen! Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik heb sommige teksten uit Genisis ingekort want anders hebben we een heel boek nodig
    1. De zes scheppings dagen in Genisis zijn in werkelijkheid 6 perioden van miljoenen jaren, zo niet hier en daar een miljard of bijna een miljard. De eerste periode beschrijft men als dat de Aarde leeg was, woest en donker en dat God zei: er zij licht, en er was licht.
    Dit klopt precies met wat we nu weten! De aarde had in het begin zijn woeste nog onbegroeide vorm en ondanks dat de zon er wel was gaf deze géén licht. Verbaast? Het zonlicht wat wij op dit moment en dagelijks ontvangen is miljoenen jaren oud! Voordat een foton (lichtstraal) zich aan de zon kan onttrekken is hij miljoenen jaren oud. Het is echt waar! Een foton doet er zolang over om uiteindelijk aan de zon te ontsnappen! Dus dat de aarde leeg en duister was in het begin klopt als een zwerende vinger! Na enkele miljoenen jaren begon de zon pas te schijnen de eerste fase en volgens Genesis de eerste scheppingsdag.
    2. En God zei: ik maak een uitspansel dat scheiding maakt tussen wateren en wateren.
    En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo(Genisis).
    De jonge Aarde, nog bedolven onder inslagen van veel ijskometen (We weten ondertussen dat het water door ijskometen op aarde is gekomen) begon langzaam maar zéker door het zonlicht op te warmen met als gevolg dat deze soms gigantische ijsrotsen begonnen te smelten en grote meren en zeeën begonnen te vormen, uiteindelijk was de gehele aarde bedekt met water.Door de verdamping van het water onstonden wolken én de dampkring.(scheiding tussen wateren en wateren). De dampkring én ozonlaag het uitspansel.
    De zogenaamde “ijstijden” ( hele massa’s ijs smolten en verschoven) deden hele continenten verschuiven en creëerden hele gebergten Ook hier zit Genisis weer juist! En het klopt weer helemaal met wat wij nu zeker weten! De Aarde was door het smelten van de gigantische ijsmassa’s geheel bedekt met water, maar door de verdamping die wolken en dampkring tot stand bracht kwamen gehele continenten droog te liggen! Ook weer een periode van miljoenen jaren (in Genisis de tweede dag).
    3. En God zei: Dat de Aarde uitschiete grasscheutjes, kruidzaaiend vruchtbaar geboomte met dragende vrucht etc. (Genisis). Volgens Genisis de 3e scheppingsdag maar in werkelijkheid de derde fase van miljoenen jaren waarin zon en water er voor zorgde dat er biologisch leven ontstond, bomen, struiken grassen, mossen etc. Ook hier weer exact de goede volgorde in het ontstaan van leven op Aarde!

    4. God maakte de twee grote lichten, het grootste tot heerschappij van de dag en het kleinere tot heerschappij van de nacht (Genisis) Wat er werkelijk bedoeld wordt is dat als de zon schijnt dat we weten dat het dag is en dat als de maan aangeschenen wordt door de zon dat we weten dat het avond / nacht is. Volgens Genisis de vierde scheppingsdag.

    5. En God zei: Dat de wateren overvloedig leven voortbrengen van levende zielen. En het gevogelte vliege erboven. En God schiep de grote walvissen (Genisis) Volgens Genisis de 5e scheppingsdag maar in werkelijkheid de 5e fase van wederom miljoenen jaren waarin het leven in zee onstond en gedeeltelijk op het land en in de lucht ging leven. Ook het ontstaan van vee, roofdieren Dinosauriërs en noem het maar op.

    6. In de 6e en laatste scheppingsdag komt God met de mens op de proppen. In Genisis zegt hij: En God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij schiep hun man en vrouw. De laatste evolutionaire episode van opnieuw miljoenen jaren die uiteindelijk het menselijk ras voortgebracht heeft. Alles klopt exact met hoe de evolutie zijn gang heeft gegaan.

    De Big Bang heeft wel degelijk plaats gevonden! Het bewijs daarvoor is dat alles wat zich in de kosmos bevind zich constant van ons verwijderd en steeds sneller. Toen de Big Bang plaats vond zo’n 14 miljard jaar geleden. onstond tijd, materie en evolutie, maar wél door een door God vooropgezet plan!

    Ik heb één vraag beste mens. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat mensen die 3000 jaar geleden leefden,die geen kennis hadden van heelal, universum, technologie en wetenschap, hoe kan het dat die mensen in exact de goede volgorde het onstaan en evolutionaire geschiedenis van onze aarde opschreven? Hoe kan dat? Dat is onmogelijk tenzij het iemand ze verteld heeft! Of tenminste deze informatie heeft overgebracht.in een voor mensen van die tijd begrijpelijke geschiedenis.

    Ik ben er écht zeker van dat God er is en dat hij LIEFDE is.
    Wat ik bedoel dat ik dagelijks met GOD communiceer is: Dat ik hem vertel wat mij bezig houd. God op zijn manier antwoord door voor mij op te lossen wat soms onmogelijk lijkt (leek).Mijn ervaring is dat ik, zolang ik aan hem vasthou, alles goed komt. En ondertussen is mijn vertrouwen in hem mega groot.
    Mensen die boos of verbitterd zijn reageren alles af tegen God. Ik was ook zo! En je afvragen waarom is er dit, en waarom gebeurd dat? Wat dacht je van ons mensen zelf? God heeft de wereld niet slecht gemaakt, dat doen we zelf! Ik verheug mij in wat er gebeurd als ik er niet meer zal zijn. Zijn heerschappij is eeuwig en nooit stoppend. Het bewijs wat ik heb gevonden is in ieder geval voor mij meer dan genoeg.
    Gr. René

    • Pi314 op 17 juli 2019 om 23:01

     Dat stukje van kennis doorgeven kan ik je volgen dat het verteld moet zijn. Albert Einstein een theoretisch natuurkundige. Hij werd bekend vanwege de twee realativteitstheorieën. Zijn bekendste formule is E=mc2. In die tijd zeer bijzonder. Hij moet zijn “ ingefluisterd “. Vraag met niet hoe? En zo moet je denk ik ook het scheppingsverhaal zien. Zelf denk ik dat het veel met “ angst “ te maken heeft. Om een volk stil te krijgen moet ik voor angst zorgen. Daarom zie je dit ook op de aarde. Veel mensen zoeken een houvast en willen rust en gebruiken geloof als uitlaatklep. Dat er iets is wat wij nieten weten is zeker. Maar zelf denk ik dat het geloof er helemaal niets mee te maken heeft. Ik zal het je toe lichten met een voorbeeld. In oceanen zwemmen walvissen. Dat is een feit. Ik pak een glas en vul hem met het water. Ik ga nu die walvis zoeken. En dat is god in jou voorbeeld. Je zult hem nooit vinden in dat glas. Daarom zoeken we al zolang op de aarde. En we zullen hem nooit vinden. Hij is er wel die walvis. Maar het is ergens anders. Succes met alles.

    • Menn op 2 september 2019 om 12:11

     Beste rene ik wist al dat god bestond maar dit is echt een bewijs dan weet je het gewoon zeker!??

  • mim op 7 mei 2019 om 20:22

   euhm…. als je hem alles kan vragen, vraag dan eens of hij met je op de foto wil. dan kan ik hem een zien

  • Karlo Knol op 15 november 2019 om 20:11

   Als je jouw god als bewezen bestaand beschouwd, geloof je dus niet meer, want zeker weten is een weten-schap en daar komt geen geloof meer bij aan te pas.
   Mijn conclusie na 56 jaar serieus met geloof bezig te zijn geweest is dat geloven is als in het sprookje over de kleren van de keizer. Het berust op illusie.

 3. ricardo op 15 juni 2018 om 19:17

  ja mensen ik weet zeker dat god leeft de bijbel is heel belangrijk voor de kennis maar luister naar je hart stel je hart open geloof in god als je gelooft met heel je hart ga je een nieuwe wereld de gemoed een wereld wie je altijd had willen zien en voelen want heb je problemen of vragen of ben je alleen vraag dan aan god met heel je hart bid en praat en vraag met heel je hart dan zal je je antwoord krijgen dus vraag het niet aan een mens als je het zelf kunt ervaren ik kan niet praten over de bijbel ik kan alleen praten aan wat ik allemaal mee heb gemaakt ook in hele zware tijden wat ik mee heb gemaakt je hebt familie en vrienden maar die gaan ooit weg maar god zal je nooit verlaten dus geloof met je hart en je zal je antwoord vinden ik praat nu niet over de bijbel ik kan alleen praten wat ik heb meegemaakt en wat ik beleef met mijn hart !!!

 4. Valëre De Brabandere op 14 september 2018 om 15:41

  -besluit : “er is meer…, en het transcendente kan niet geloochend worden” …de absolute Logos en andere God !!!

 5. Sje Born op 25 november 2018 om 01:06

  Ach eigenlijk geen tip, maar hou alsjeblieft op met het gezever over een God. Vertel dat aan allen die overleden zijn in oorlogen en concentratie kampen en die geloofde. Wat zijn wij toch bang voor de dood he, hopend dat er een hiernamaals is. Allemaal onzin, DOOD IS DOOD. Wij zijn niets meer dat een vlieg op je voorruit. Nee wij zijn mensen dus meer dan een insect of een dier, verman jezelf, wij zijn niets meer, wij zijn sterflijk en niets minder dan al het leven op deze aarde.

  Hou op met deze onzin, het lijkt wel of velen duizenden jaren terug gaan in de tijd, aanvaard gewoon dat voor ieder levend wezen de dood komt en hou op met het gezever dat wij meer zouden zijn dan elk ander wezen.

 6. Yassine op 30 januari 2019 om 11:44

  Vrede zij met iedereen die dit leest en waarschijnlijk op zoek is naar leiding of argumenten om een gelovige of niet gelovige te weerleggen. Ik zal geen ellenlange tekst uittypen gewoon 1 woord. Lees. Lees is jet eerste woord dat Mohammed geopenbaard kreeg door de engel Gabriel. God wil ons vergeven. God wil van ons houden ls wij natuurlijk niet arrogant opstellen en zijn tekenen negerenen vraag. De oudste koran in Birmingham die onderworpen is aan koolstofdatering komt 100 % overeen met de huidige koran. Deze is niet 100 jaar na de dood van Mohammed opgeschreven in tegenstelling tot wat Rene beweert in zijn reactie. We leven vandaag in een tijd van wetenschap. Lees en ontdek hoe de koran nooit heeft beweert dat de aarde plat is, ijzer een element uit de ruimte, de fase van embryologie, de functie van de bergen, de scheiding tussen zoet en zout water, de beschermende functie van de atmosfeer, dat al het levende water nodig heeft. Misschien dat je kunt zeggen dat “de grieken” ook een en ander hebben kunnen voorspellen, maar veel fouten werden ook gemaakt waar de koran feilloos blijft. Los van de wetenschappelijke feiten in de koran kun je als weldenkend en kenniszoekendmens Gods bestaan inzien. Waarom staat de aarde op de juiste afstand van de zon? Waarom staat de aarde in een exacte hoek van 23,5 graden, waarom is de snelheid van de aarde rond zijn eigen as 1600km/u ideaal om een dag van 24 u te verkrijgen. Stel dat deze snelheid maar 200/u was. Waarom hebben we een atmosfee4 die ons beschermt tegen schadelijke elementen uit de ruimte? Waarom heeft een baby bepaalde reflexen zoals een zuigreflex? Waarom maakt een moeder borstvoeding aan? Waarom maakt een bij hexagons( de beste en zuinigste manier wiskundig obderzocht an universiteit van oxford) waarom vinden we de getallen van Fibonacci vaak terug in de botany? Dit zijn allemaal tekenen. Een beetje kennis van wetenschap maakt je ongelovig. Verdiepende kennis over de wetenschap maakt je diepgelovig. Vrede, salaam, shalom, pax

  In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben, die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken…” (Koran 3:190-191)

  • PIET op 10 mei 2019 om 10:41

   wAAROM HEBBEN WIJ EEN STAARTBEEN? WAAROM HEBBEN WIJ NAGELS? WAAROM HEBBEN WIJ OREN ?NET ZOALS DIERENWARROM HEBBEN WIJ NOG BEHARING OVERAL ? WAAROM STAMMEN WIJ AF VAN DE HOMO SAPIENS?

 7. Valere De Brabandere op 30 januari 2019 om 16:54

  Absoluut, ontologisch godsbewijs.
  Volgens J. Bochenski. (Pools filosoof) zijn de eeuwige wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte kennissen het enige absolute “zijn” en “zijnden”, waaraan al het overige, dat is, contingent is. En deze absolute logische wetmatigheden gelden voor de wereld als een absolute wil, die dan ook geschiedt ( fiat voluntas) en de energie wordt van waaruit volgens Einstein alle massa, materie en alles, wat is, emaneert. Of E= Mc2 wordt. E=Mc2 =Psy, waar Psy staat voor die absolute logica, een andere Logos en andere God. Een God ,die niet zus of zo, eindig of oneindig zal zijn maar een god, die het “zijn” zelf is. En te leven volgens die absolute wil en logica , zal dan ook de ware basis zijn van alle moraal en ethiek… maar vooral ook onze plicht. Tot zover “het absoluut, ontologisch godsbewijs”. (Valere De Brabandere)

 8. Marc op 6 februari 2019 om 18:45

  Lieve mensen,

  God of geen God, respecteer elkaar en probeer goed met elkaar om te gaan, wat je Geloofsovertuiging wel of niet ook is.

 9. arjan op 9 februari 2019 om 15:40

  Mocht er een God bestaan , hetgeen ik zeer aan twijfel . Dan of verstopt hij / zij zich of is heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel ver weg

  Sprookjes zijn mooi , maar geloof er niet ( meer ) in .

  En idd. dood is dood

 10. arjan op 9 februari 2019 om 15:45

  Voor mij bestaat hij of zij niet meer . Mocht God bestaan dan of hij / zij kan zich erg goed verstoppen .

  Vroeger geloofde ik in sprookjes, nu niet meer en zekers niet in deze

  God heeft erg voor me afgedaan , een sukkel om zo te noemen , echt een wattje,

  Kijk en lees de geschiedenis

 11. Ferry ijzendoorn op 9 februari 2019 om 19:12

  Als je nou alleen na gaat wat er in de aarde zit . Is het voor mij niet moeilijk om te geloven in een begin. Als ze tegen jou gezegd 14 miljard jaar terug dat er een tijd zal komen dat je zult leven , had je dat geloofd .Ik kom niet ik kerken . Maar geloof 14 miljard zeker. Het staat misschien wel beetje dat ik dom over komt.maar ik geloof mijn hele leven al .en wat ik al mee gemaakt heb in mijn leven .Als je dat eens wis zullen ze wel anders denken.ze mogen ook zeggen dat ik gek ben hoor. Blijf toch geloven. Dat er na dit leven meer is .je hoef niet te geloven . Ik noem het vermoeden dat er meer is.nou niet zieiken waarom God jonge kinderen laat sterven .Als er dan een God bestaat.wat zou het dan makkelijk zijn om te geloven voor mensen die niet geloven. Als er geen kinderen zullen sterven geen kanker zou zijn, waar ik aan geopareerd ben drie jaar geleden tumor 6 bij 9 cm en dat ik er nog ben.mooi toch. Groetjes van iemand die geloof zonder twijfel.

 12. Sjef Denissen op 7 maart 2019 om 13:19

  Ik geef U hierbij wat ik denk dat de Schepping van de Mens is.
  De Bijbel begint met, zonder meer, zonder enige verklaring, het bestaan aan te nemen van een alwetende, almachtige, God die uit een absoluut Niets bewust de wereld en de mens zou hebben geschapen en dat is niet juist. Die Bijbelse God bestaat niet en het absolute Niets ook niet. Ik denk wel dat er een Opperwezen bestaat en wel om de volgende reden.

  Ik denk dat er nooit een absoluut Niets bestaan kan hebben want er is iets en iets kan niet uit absoluut niets voortkomen. Het Niets moet onvermijdelijk altijd “er-zijn” geweest en “is-er” ook nog steeds in o.a. de vorm van leegte (niet meer dan de potentie om substantie te hebben), duur (niet meer dan de potentie om te veranderen) en als duisternis en koude, beiden niet meer dan de afwezigheid van licht en warmte. Ruimte, tijd, duisternis en koude zijn aspecten van het Niets die onvermijdelijk alleen maar “er-zijn”, alleen maar verschijnen, ongeschapen, zonder oorzaak, alleen maar omdat ze als aspecten van het Niets onmogelijk niet “er-zijn” kunnen. Maar dat “er-zijn” is niet “zijn”, want “zijn” is causaal zijn, wel een oorzaak hebben.

  Ik denk dat dat onvermijdelijk alleen maar “er-zijn” van aspecten van het Niets even onvermijdelijk altijd vergezeld ging en nog steeds gaat met het “zijn”, dus causaal zijn, van een zuiver spiritueel Onbehagen dat “is”, causaal is dus, een causa sui is dat zich wil ontplooien omdat het afkeer is van het Niets. De tegenstelling tussen dat causale “zijn” van dat spirituele Onbehagen en het alleen maar “er-zijn” van de aspecten van het Niets heeft een spanningsveld met een overvloed aan energie opgeleverd dat uiteindelijk is ontploft, de Oerknal, die alle materie heeft opgeleverd, een chaotisch heelal, samengehouden door het spirituele Onbehagen, met materie die “is” omdat die een oorzaak heeft.

  In dat chaotisch heelal, met haar eigen wetten die inherent zijn aan het Niets, heeft het Onbehagen als Wil een planeet, misschien meerdere planeten, geschapen waarin het leven mogelijk was en waarin Hij/Zij als spirituele Wil kon verschijnen. Dat blijkt uit het feit dat organismen veel te gecompliceerd zijn om als mechanismen verklaard te kunnen worden. En dat dit zo is blijkt ook uit het feit dat alles wat leeft, ook de meest primitieve organismen, niet alleen altijd alles doen om het eigen leven te behouden. maar ook vrijwel altijd alles doen om het leven zelf te behouden, iets wat hun eigen belang overstijgt. Alles wat leeft is zich kennelijk intuitief bewust van die Wil. Dit bevestigt de oude aanname uit India dat Levenswil en Opperwezen identiek zijn.

  Dat spirituele Onbehagen/Wil zit duidelijk ook in ons, wij worden duidelijk voortgedreven door een spirituele Wil en niet door veronderstelde processen in ons brein zoals atheisten beweren, dat is duidelijk onzin. Alles wat leeft en ook wij hebben duidelijk een spirituele Wil en die is duidelijk de concretisering van dat oorspronkelijke spirituele Onbehagen. Die is een onvermijdelijk Verlangen in het heelal met zijn eigen wetten en in de organische wereld met haar inherente wetten. Die is dus oorzaak in zichzelf en heeft een reden om te “zijn”, het onvermijdelijk alleen maar “er-zijn” van het Niets. Die is dus een onvermijdelijke afkeer en huiver van het Niets die zich in ons verder wil ontwikkelen en dat is de diepere Zin van ons leven. Die vraagt daarom na een langdurig en moeilijk proces van ons te leven in overeenstemming met Zijn/Haar wil en alles te doen wat mogelijk is om de mensheid te behouden en verder te ontwikkelen.

  Drs. Sjef Denissen

 13. Valere De Brabandere op 26 april 2019 om 10:49

  -Er is of bestaat zo-iets als “god”. niet die of die god, die zus of zo, eindig of oneindig moet of zal zijn; maar een god, die het “zijn” zelf is . Dat enig “zijn] is de absolute, wetmatige logica, de.absolute wil, die de energie wordt van en voor alle zijnden .

 14. watchman op 14 mei 2019 om 17:33

  Hoe kan ‘de wetenschap’ bewijzen dat de aarde al miljoenen jaren oud is? Was men er bij?

  Wetenschap is in dit soort gevallen ook een geloof. Velen willen het niet zo zien.

  En wat maken we van de apen van nu? Zijn die nog steeds bezig om uiteindelijk mens te worden?

  Zodra je gelooft in God, hoef je het niet meer te bewijzen; dan wordt alles duidelijk. Maar de discussie of God bestaat of niet doet er eigenlijk niet toe. Kijk liever naar de profetieën uit de bijbel. Zeer actueel vandaag de dag. De komende oorlog met Iran staat vermeld in de bijbel. Rusland wordt er ook bij betrokken. Let vooral ook op Israël. Alles draait om Israël in de bijbel. Voor de wereld draait alles om olie, en daar zal het de komende oorlog ook over gaan, net zoals kernenergie en wapens, waarvan het westen niet wil dat Iran die op grote schaal gaat maken.

 15. Valere De Brabandere op 25 mei 2019 om 17:39

  – Iedere wetenschapper, en filosoof beseft wel, dat “er meer is”. Het transcendente “zijn” kan niet geloochend worden. Vraag blijft , wat is het dan ???
  God, …maar, wat is god ?. Het “ ‘zijn” zelf ??? Deus Est Esse… en Deus = Natura = Logica absoluta.

 16. Ramco op 1 juni 2019 om 04:10

  Als je al tientallen jaren moet zwaar lijden dan twijfel je wel aan god die nooit te hulp komt en alleen aan een deel Van mensen veel geeft. Als ge de wreedheden in de naam van god duizenden jaren erbij rekent en alle zinloosheden, het verstand zegt dat dit niet kan. Maar ya we hebben een steun nodig we zijn zwak. Toch wil ik nog fantaseren dat god bestaat ook al zegt m’n verstand dat zo’n god niet eerlijk is of misschien de oorzaak is van alle leed. Ik draai de knop naar fantasie, zo ontmoet ik een god die luistert enz. Want die andere vind ik niet eerlijk. Leve de fantasie god.

 17. Wil op 14 juni 2019 om 21:05

  God heeft zich vaak genoeg bewezen dat hij werkelijk bestaat, en doet nog steeds wonderen.
  Alleen komt God niet naar jou om te bewijzen dat hij bestaat.
  Dat kan en mag je zelf ondervinden.

 18. Valere De Brabandere. op 22 juni 2019 om 18:00

  – De fysieke wereld, waarin we leven, wijst ons naar de meta-fysica. L Meta-fysica geeft zicht op het transcendente, dat wijst op het religieuze en op het “goddelijke”. Het goddelijke vraagt om het enige absolute “zijn” van de eeuwige wetmatige logicam, die de absolute wil is, die geschiedt en instaat voor alle massa, materie en al, wat is .Zie “het absoluut, ontologisch godsbewijs” … Valere De Brabandere.

  • Valere De Brabandere op 3 juli 2019 om 15:51

   – “Het absoluut ontologisch godsbewijs “ van Valere De Brabandere is het beste godsbewijs ooit…

 19. Mo op 30 juli 2019 om 23:48

  Wat is datgene wat bewust is van zichzelf? Wat is datgene wat uit de ogen kijkt en observeerd en keuzes maakt?
  Wat is datgene wat bewust is van zijn eigen persoonlijkheid? Van zijn ik gevoel
  God exist because we exist
  How can you not believe in God seeing that you where non existened?

 20. Valere De Brabandere op 1 augustus 2019 om 08:11

  – Volgens het begin van het Johannes-evangelie… : “in het begin was het woord, en het woord was bij god, en het woord was god…; en alles is door hem geschied…”… Het woord staat hier voor de “logos” de absolute wil van de eeuwige wetmatige logica, die andere god.ie ook het “absoluut ontologisch godsbewijs” … Valere De Brabandere.

 21. Valere De Brabandere op 18 september 2019 om 17:11

  De hoofdvraag blijft :” bestaat er een god of zo-iets ?” . En in die hoofdvraag zelf ligt het antwoord reeds …; nl “of zo-iets”. niet die of die God, die zus of zo, eindig of oneindig moet of zal zijn . Maar een god, die het “zijn “ zelf is. Zo komt me; tot vormen van pan-psychisme en zelfs van pan-theïsme….?
  Valere De Brabandere.

 22. Valere De Brabandere op 20 september 2019 om 10:13

  – De mens, ook materie zijnde, beschikt over een hoeveelheid, bewustzijn, wil en intellect ‘ .
  Waarom, zou alles, dat ook materie is, ook niet over een aangepaste vorm van bewustzijn, wil en intellect kunnen beschikken ?
  Zo komen we tot vormen en systemen van pan-psychisme, en pan-theïsme..

 23. Valere De brabandere op 30 september 2019 om 10:02

  Eindconclusie blijft : er is meer, en alles is een trap in de evolutie van de absolute idee van de eeuwige wetmatige logica, die absolute wil, die geschiedt en de energie wordt van alle worden en zijnden . Zodat de rede niet verlaten is van de werkelijkheid en de werkelijkheid niet van de rede. Valere De Brabandere.

 24. Valere De Brabandere op 27 oktober 2019 om 21:38

  -De twee grootste vragen blijven ‘. 1. Bestaat God , of zo-iets ? 2. (Moeder) waarom leven wij ?
  Antwoorden : 1. In de vraag zelf ligt reeds het antwoord ; nl. “In God of zo-iets “. …de absolute logica, die eeuwige wil, die geschiedt en de energie wordt, die instaat voor alle zijn en zijnden.
  2, We leven om ons steentje bij te dragen aan die eeuwige wetmatige evolutie van die absolute logica.

 25. Valere De Brabandere op 15 november 2019 om 09:37

  – Logisch en redelijk gezien, kunnen we er niet omheen, dat “er meer “ is; en dat het “transcendente” niet is uit te sluiten. het ongekende en onbekende “innere der dingen “ staat in voor dat transcendente “Zijn”… Valere De Brabandere.

 26. Van den Bergh Patrick op 28 november 2019 om 20:29

  De Godheid bezien van uit de logica.

  Verkregen vanuit een inzicht van uit het “ niets ” of iets ?

  Eerst en vooral , voor ik aan dit schrijven begong heb ik heel wat inspanning gedaan om iets omtrent deze leerstelling te vinden doch zonder resultaat. Ik voel me daarom ook geroepen om dit te delen hopende dat dit iets positief teweeg zou brengen.

  Ik ben van mening als we God en ons zelf willen begrijpen dat we God van voor zijn openbaring moeten proberen te analyseren en ik denk dat dat op logischerwijs (wat ook wijsheid is) mogelijk is.

  Nu kunnen we ons afvragen, is de logica voor de schepping dezelfde als na de schepping? Als alles uit God komt waarom zou dat anders zijn?

  Waarom schiep God de mens

  Al eeuwen is de mens op zoek om daar een overtuigend antwoord op te vinden en zijn er alleen maar speculaties over te vinden.

  Hier onder geef ik hierop een antwoord van uit de logica.

  In den beginne zoals beschreven staat was er helemaal niets buiten de god. (Een alles omvattende energie of kracht…een zijn) Een alles omvattend zijn in het niets kan zich zelf alleen maar zijn, en om het zichzelf te kunnen ervaren moet hij iets buiten zichzelf brengen. (Je kunt jezelf ook alleen maar ervaren ten opzichte van iets)

  God had volgens mij wel de keuze “openbaar ik mij of blijf ik zo” maar wat ben je met al die almacht als je er niets mee doet.

  Om zijn eigen het alles omvattende volledig te kunnen ervaren moet hij iets buiten
  zich zelf creeren dat aan het alles omvattende staps gewijs gelijk kan worden met
  andere woorden een zelf bewustwording iets ”De Mens”

  Voor dit alles te bewerkstelligen heb je ook een draagvlak nodig (Planeten….)
  en schiep god dit voor zijn doel of plan te kunnen verwezenlijken.

  Uit dit denkbeeld kunnen we heel wat logisch afleiden.

  Wat moeten we verstaan onder het alles omvattende?

  God is het alles omvattende met andere woorden de perfectie zelf. Schept hij direkt
  zijn perfectie buiten hem zelf dan ziet hij alleen een beeld gelijkenis en kan hij zijn eigen nog altijd
  niet ervaren.

  Het alles omvattende betekend ook de alwijsheid en hopelijk en volgens mij
  zal dit zo wel zijn. Als god buiten zich iets zou scheppen dat hem zou vernietigen dan
  moest dit na miljoenen jaren allang gebeurd zijn en zou zijn openbaring zinloos zijn
  en was er van alwijsheid geen sprake.

  Verschillende mensen zullen zich wel afvragen”bezit God wel die alwijsheid ? ”, Een wezen waarvan het bewustzijn nog in evolutie is kan onmogelijk de (al)wijsheid van iets groter bepalen maar naar mate zijn bewustzijn stap na stap evolueert zal dat wezen meer en meer inzien hoe wijs dat, dat iets groter wel is tot hij zelf die alwijsheid heeft bereikt,

  God kan daarom niets anders als liefde zijn want iets slecht uit hem geopenbaard zou hem alleen maar tegen werken en proberen hem te vernietigen en dat zou niet alwijs zijn.

  Als God dan liefde is waarom dan al die ellende ?

  We hebben nu eenmaal een vrije wil gekregen. Als we stapsgewijs aan hem gelijk moeten worden met andere woorden steeds meer bewuster moeten worden tot we het albewust zijn hebben bereikt en God zich zelf wil ervaren moest de mens ongeprogrameerd uit zichzelf dat godelijk bewustzijn kunnen bereiken, Als wij een robot creéren kunnen wij alleen maar vaststellen hoe creatief wij zijn maar zullen we van ons zelf maar een deel ervaren. Dus iets dat een vrije wil heeft kan zelf keuzes maken met andere woorden een goede keuze of een verkeerde keuze,(goed of kwaad , vreugde of ellende) en naar mate dat we bewuster worden gaan we inzien welke de juiste keuze is.

  Alwijs wil dan ook zeggen dat hij voorzien heeft dat zijn wezens wanneer zij verkeerde keuzes maken hun zelf (of God) niet kunnen vernietigen. Daarom moet het gevolg van een verkeerde keuze leiden (door een onprettig gevoel) naar een andere keuze tot we de juiste weg gevonden hebben.

  Uit deze gegevens kunnen we voor ons verder heel wat aftoetsen

  Wat we zelf kunnen vaststellen is dat we onmogelijk in een mensenleven die goddelijke bewustwording bereiken
  hieruit kunnen we afleiden dat er wel meerdere levens voor nodig moeten zijn en ons lichaam een omhulsel is van wat we werkelijk zijn.
  Want als het bij dit ene leven zou stoppen kan god zich maar tot die grens ervaren.

  ……enz

  Nu is het aan ons en vooral aan onze regeringen of we na die aftoetsing de juiste keuzes willen maken wat in de huidige toestand niet eenvoudig is. Willen we nu eraan werken om van onze aarde voor iedereen een paradijs te maken of wachten wij gewoonweg af tot de Goddelijke voorzienigheid dit van zelf recht zet met zware gevolgen omdat we de cosmische (Gods) wetten niet respecteren.

 27. Valere De Brabandere op 20 december 2019 om 16:35

  – Niet die of die god, die oneindig of eindig dit of dat moet of zal zijn, zal wel niet bestaan. Maar een god, die het “zijn” zelf is. het zijn zelf van het enige absolute zijn van de eeuwige wetmatige logica, een andere Logos en andere God., die als een even absolute wil de energie vormt, die instaat voor alle massa, materie en al, wat is…”Het absoluut ontologisch godsbewijs” van Valere De Brabandere..

 28. valere De Brabandere op 2 februari 2020 om 09:57

  – Na de wetenschap, de religie, en de filosofie toegeven “dat er meer is…” , is het ware geloof … Valere De Brabandere.

 29. Valere De Brabandere op 27 maart 2020 om 08:26

  -“Dat er meer is,…is het ware geloof”. En dat “ meer zijn” is van een transcendente aard. God…zo-iets als god… Valere De Brabandere.

 30. Luc Jean Corneille op 23 mei 2020 om 05:31

  God bestaat, als concept, niets meer of niets minder. Als iemand een concept bedenkt dan bestaat het.
  Voor je conceptie, had je toen last van niet te bestaan? Nee toch, en na je dood heb je er evenmin last van.

 31. Valere De Brabandere op 4 augustus 2020 om 08:22

  – Vraag nummer 1 blijft, ook heden tendage. “Is er een god, of zo-iets?” . En het antwoord ligt hier reeds in de vraag zelf., ..nl “ er is zo-iets als god, …en het transcendente kan niet geloochend worden. Want “er is meer…” en dat meer-zijn is van een niet te kennen transcendente aard en wijze.. Een andere Logos en andere God ?..Valere De Brabandere.

Laat een reactie achter

Ontvang wekelijks een portie denkvoer in je mailbox.

Zo blijf je op de hoogte van nieuwe artikelen, video's, podcasts en cursussen.